להורדה

הייתכן אימוץ ללא חיבוק?

אייר, תשע"ד, מאי 2014

  • מאת:
  • שנה:
  • מרכז: התוכנית לזכויות אדם והיהדות

אחרי כל הטראומות שעברו בחייהם ילדים ללא הורים, הם זקוקים לחיבוק של אימא, שמקצתם לא זכו בו מעולם. מאחר שהילדים יודעים שבמשפחת אומנה דתית ייתכן שצרכים אלו לא ייענו, הם מבקשים משפחות אומנה חילוניות. חוברת זו עוסקת בסוגיית המגע הפיזי בין הורים לילדיהם המאומצים לפי ההלכה.

אחרי כל הטראומות שעברו בחייהם ילדים ללא הורים, הם זקוקים לחיבוק של אימא, שמקצתם לא זכו בו מעולם. מאחר שהילדים יודעים שבמשפחת אומנה דתית ייתכן שצרכים אלו לא ייענו, הם מבקשים משפחות אומנה חילוניות. האם יש מקום לראות במגע של ליטוף וחיבוק של ילד או בחור כזה פעולות של טיפול רפואי נפשי?

חוברת זו עוסקת בסוגיית המגע הפיזי בין הורים לילדיהם המאומצים לפי ההלכה.

חוברת זו היא תוצר של סדרת שו"ת, שהיא חלק מהפרויקט "זכויות אדם והיהדות בשטח". עניינו של הפרויקט הטמעת משנה סדורה במערכות השלטון ובמרחב הציבורי בנושא זכויות אדם והיהדות בכלל ובשילוב ושוויון של אנשים עם מוגבלות בפרט.

סדרת שו"ת שואפת לתת מענה הלכתי פרקטי לדילמות שאנשים עם מוגבלות נאלצים להתמודד עמן בחיי היום־יום.

הורידו את חוברת השו"ת המלאה

הפרויקט באדיבות קרן משפחת רודרמן

קרן משפחת רודרמן