30 שנה לנפילתו של רון ארד בשבי

ערב עיון בשיתוף חבריו לקורס הטיס של רון ארד, בהנחיית ד"ר אילנה דיין, מגישת "עובדה".

לוח זמנים ומשתתפים

17:00 דברי פתיחה: רונן מירב, חברו של רון ארד לקורס הטיס

17:15 מחויבות המדינה לחייליה - האם אכן בכל מחיר? היבטים של שוויון שבויים
אלוף (מיל') עמי אילון, לשעבר ראש השב"כ; ראש התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון
פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר במכון

18:45 אלוף חגי טופולנסקי, ראש אגף כוח אדם בצה"ל

19:00 "יוצא לאור": אילנה דיין משוחחת עם דוד מידן, בכיר לשעבר במוסד ומתאם מטעם ראש הממשלה לנושא השבויים והנעדרים - איך נראה מבפנים משא ומתן לשחרור שבויים?