• למוזמנים בלבד

לקראת מדיניות חוץ מכלילה

י"ג בתמוז תשע"ו
המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

ההתפתחויות בזירת הדיפלומטיה העולמית, לצד מהפכת המידע, יצרו מציאות שבה קשרי החוץ אינם עוד נחלתם של גורמים ממשלתיים רשמיים בלבד; מעורבים בהם יותר ויותר ארגוני חברה אזרחית, גופים עסקיים ויזמים פרטיים. אך דומה שישראל נותרה מאחור; מדיניות החוץ עדיין נחשבת בה נחלתם של מומחים, ולא זו בלבד אלא שקבוצות משמעותיות באוכלוסייה – נשים, ערבים, חרדים, עולים חדשים ותושבי פריפריה – אינן משתתפות מספיק בשיח הציבורי על יחסי החוץ של המדינה, ובתהליכי קבלת ההחלטות בנושא זה. הסיבות לתופעה רבות, אך בעיקר התרחקות מכוונת של קבוצות אוכלוסייה מסוימות מהנושא וחוסר מודעות שלהן לפוטנציאל הגלום בהשתתפות בשיח וכן הדרה ודה-לגיטימציה של חלק מהקבוצות על ידי שאר האוכלוסייה. 

לנוכח מצבה הגאופוליטי המורכב של ישראל והרכב האוכלוסייה המגוון שלה ברור כי מדיניות החוץ שלה יכולה רק להרוויח משיח רחב ומכליל יותר בנושאים הקשורים ליחסי החוץ. הרחבת מעגל המשתתפים תסייע למצות את הפוטנציאל של ישראל בזירה הבינלאומית, להגביר את הסולידריות החברתית בין ה"שבטים" במדינה, ולהתקדם אל עתיד של שלום, ביטחון ושגשוג כלכלי.

הסדנה היא פורום ראשון מסוגו למומחים בתחום מדיניות החוץ ולנציגים של קבוצות אוכלוסייה מגוונות.

הסדנה למוזמנים בלבד.