• למוזמנים בלבד

אסדרת המעקב אחר רשתות תקשורת ועקרון המידתיות

עקרון המידתיות לא תמיד נלקח בחשבון במסגרת השיח העוסק בפרטיות ובמעקב מדינה ברשתות תקשורת. שיטות משפט ומדינות שונות מפעילות שיקולי מידתיות ישירים או עקיפים בעיצוב בקרות מוסדיות, טכנולוגיות או פרוצדוראליות על פעולות ביון ברשתות תקשורת.

במכון הישראלי לדמוקרטיה התקיימה סדנא שבחנה את התפתחות ויישום הכלים שפותחו בשיטות משפט שונות על מנת להבטיח את מידתיות פעולות המעקב המקוון ברשתות תקשורת על-ידי רשויות הביטחון השונות, בדגש על תפיסת המידתיות המופעלת, החלופות השונות המוצעות במסגרת עיצוב המדיניות, הפערים באסדרת מעקב על-ידי רשויות החוק לעומת סוכנויות ביטחון אחרות, ועל הלקחים הממשיים הנלמדים מהפרקטיקה.

חלקו הראשון של היום דן באופן השוואתי ביישום עיקרון המידתיות בדינים החלים על מעקב אחר רשתות תקשורת באוסטרליה, קנדה, גרמניה, קוריאה, בריטניה וארצות-הברית.

בחלקהּ השני של הסדנה, חלק מהדוברים התייחסו לסוגיות הנוגעות להיבטים בינלאומיים רחבים יותר, ובפרט לדיני הפרטיות של ועדת זכויות האדם של האו"ם, ולהגנות על זכותם לפרטיות של אזרחים זרים.

חלקה האחרון של הסדנה התמקד במסגרת הנורמטיבית החלה על מעקב ברשתות תקשורת בישראל, מנקודות מבט ביטחוניות, משפטיות ומוסדיות.

בין משתתפי הסדנא: פרופ' קנת' רואץ', אוניברסיטת טורנטו; פרופ' מרי דרוזה, אוניברסיטת ג'ורג'טאון; פרופ' ראסל מילר, אוניברסיטת וושינגטון ולי; ד"ר ניקולה מקגריטי, מרכז טובין למשפט ציבורי; ד"ר דאראג מורי, אוניברסיטת אסקס; פרופ' קיונג סין פארק, אוניברסיטת קוריאה; עו"ד אסף לובין, אוניברסיטת ייל; פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית; עו"ד עמיר כהנא, המכון הישראלי לדמוקרטיה; עו"ד צילי נאה, משרד המשפטים; השופטת דורית בינייש ,נשיאת בית-המשפט העליון (בדימוס); עו"ד אלי בכר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; עו"ד עמית אשכנזי, מטה הסייבר הלאומי.

9:00-10:30 | משפט משווה: היבטים 1

פרופ' קנת' רואץ', אוניברסיטת טורנטו
פרופ' מרי דהרוזה, אוניברסיטת ג'ורג'טאון
פרופ' ראסל מילר, אוניברסיטת וושינגטון ולי

10:45 – 12:15 | משפט משווה: היבטים 2

ד"ר ניקולה מקגריטי, מרכז טובין למשפט ציבורי
ד"ר דאראג מורי, אוניברסיטת אסקס
פרופ' קיונג סין פארק, אוניברסיטת קוריאה

13:15 – 14:30 | היבטים מקומיים, אזוריים, ובין-לאומיים

עו"ד אסף לובין, אוניברסיטת ייל
פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית
עו"ד עמיר כהנא, המכון הישראלי לדמוקרטיה

14:45-16:45| לקראת רפורמה אפשרית בדיני המעקב המקומיים

השופטת דורית בינייש ,נשיאת בית-המשפט העליון (בדימוס)
עו"ד צילי נאה, משרד המשפטים
עו"ד אלי בכר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד עמית אשכנזי, מטה הסייבר הלאומי