התוכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

עקרון המידתיות הוא אחד העקרונות המטה-חוקתיים המרכזיים במשפט הישראלי. התפיסה המשפטית בישראל הינה שזכויות האדם הן יחסיות, וניתן בנסיבות מסוימות, לפגוע בהן. המידתיות תוחמת את המסגרת המותרת להגבלת זכויות חוקתיות, ובכך מאפשרת ליישב קונפליקטים בין אינטרסים ציבוריים לבין זכויות אדם.

פרויקט מידתיות בקבלת החלטות הוא בעל ממד בין-תחומי ובינלאומי, המתנהל בשלושה צירים מרכזיים: הציר המשפטי, במסגרתו מתקיים מחקר משפטי השוואתי אודות היישום בפועל של עקרון המידתיות בפסיקה בישראל ובחמש מדינות נוספות: גרמניה, קנדה, דרום אפריקה, פולין והודו. וזאת על מנת לאתר מודלים שונים של המידתיות, על יתרונותיהם וחסרונותיהם מן הפרספקטיבה של יישום על ידי מקבלי החלטות. ציר המדיניות, במסגרתו נערך מחקר תיאורי שנועד להצביע על האופנים בהם שיקולים של פגיעה בזכויות מוטמעים כיום בתהליכי גיבוש המדיניות במדינות שונות ובתחומי מדיניות שונים. הציר ההתנהגותי, במסגרתו נערכים ניסויים שמטרתם לנתח את האופן בו החלטות מתקבלות במצבים שנדרש לאזן בין קידום מטרות ציבוריות לבין הגנה על זכויות והשפעתן של התערבויות שונות על תוצאות מידתיות יותר או פחות.

הפרויקט ממומן לתקופה של חמש שנים באמצעות מענק מחקר שזכה בו פרופ' מרדכי קרמניצר בתחרות שקיימה
ה-European Research Council

בהכנת הצעת המחקר השתתף ד"ר רענן סוליציאנו קינן.

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' מרדכי קרמניצר

  קראו עוד

  תחומי מומחיות: משפט פלילי, משפט ציבורי (חוקתי ומינהלי), משפט צבאי,זכויות אדם, חינוך לדמוקרטיה (אזרחות), ביטחון ודמוקרטיה, יחסי יהודים־ערבים, שחיתות שלטונית, מידתיות.

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' יובל פלדמן

 • תמונת ברירת מחדל

  ד"ר טליה שטיינר

  קראו עוד

  לשעבר מנהלת וחוקרת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

 • תמונת ברירת מחדל

  מרינה מוצינוק

  עוזרת מחקר

  קראו עוד

  עוזרת מחקר בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

 • תמונת ברירת מחדל

  ד"ר ליאת נצר

  חוקרת

  קראו עוד

  לשעבר חוקרת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' אילנה ריטוב

  יועצת

  קראו עוד

  לשעבר יועצת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטונית

 • תמונת ברירת מחדל

  אנדרה לנג

  חוקר

  קראו עוד

  לשעבר חוקר בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

שילוב בין המידתיות המשפטית לניתוח מדיניות, תחומים שכיום נפרדים זה מזה, עשוי לשפר את היותו של עקרון המידתיות כלי להגנה על זכויות בתהליך עיצוב המדיניות – הן על ידי קובעי המדיניות והן במסגרת הביקורת השיפוטית

המידתיות המשפטית היא המסגרת המשפטית המובילה להכרעה שיפוטית במקרים של התנגשות בין ערכים. יחד עם זאת, מעט מאד ידוע אודות הגורמים המשפיעים על גיבוש שיפוטי מידתיות. המחקר הזה הוא בגדר המחקר האמפירי הראשון בהקשר הזה, והוא מבוסס על מדגם של 331 מומחים משפטיים (עורכי דין ומשפטנים אקדמיים).

מאמר מתוך גיליון 29, אוקטובר 2015, של כתב העת "עורך הדין" של לשכת עורכי הדין בישראל.

סיכום פרויקט המחקר שהתנהל במכון הישראלי לדמוקרטיהמזה כחמש שנים, בהובלתם של פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' רענן סוליציאנו קינן. ובמימון מענק מחקר מטעם ה-European Research Council. הפרויקט עסק בעקרון המידתיות בדגש על יישומו בקרב קובעי מדיניות, מנקודת מבט רב-תחומית והשוואתית, ובדגש על מחקר אמפירי.

 • למוזמנים בלבד

עקרון המידתיות לא תמיד נלקח בחשבון במסגרת השיח העוסק בפרטיות ובמעקב מדינה ברשתות תקשורת. שיטות משפט ומדינות שונות מפעילות שיקולי מידתיות ישירים או עקיפים בעיצוב בקרות מוסדיות, טכנולוגיות או פרוצדוראליות על פעולות ביון ברשתות תקשורת

 • למוזמנים בלבד