המועצה הציבורית: הליכי קבלת החוקה ותיקונה והדרכים לעיצוב בית נוסף ליד הכנסת. הכינוס השביעי

להלן תקציר הנושאים שעלו בשני המושבים הראשונים:

מושב ראשון: ההליכים לקבלת החוקה ולתיקונה

המושב הראשון התמקד בהליכים לקבלת החוקה ולתיקונה. להלן כמה מן השאלות שעלו לדיון:

 1. מי מכין את החוקה? באיזו מידה, אם בכלל, יש להיעזר בגוף מקצועי בעת הכנת החוקה?
 2. באיזה תוואי ראוי להתקדם בעת הכנת ההצעה לחוקה? האם בתוואי ההררי, שהוא המשך לחקיקת חוקי יסוד, או בתוואי שמנסה לכונן חוקה בהליך הוליסטי כוללני? האם שני תוואים אלו עומדים בסתירה זה לזה או שאפשר להתקדם בשני המסלולים במקביל?
 3. מי מכונן חוקה? מי כותב חוקה? מי מכין חוקה? מי מאשר חוקה? האם הכנסת היא שצריכה להיות הגוף המכונן או שמא יש להקים אספה מכוננת או גוף אחר? מי ממנה צוות כזה? מה המנדט שלו? מה ההרכב שלו? מה הפרוצדורות שהוא יעבוד על פיהן? באיזו דרך גוף כזה יזכה למשוב מהכנסת?

מושב שני: בית נוסף ליד הכנסת

בפתיחה של המושב השני הזכיר פרופ' אשר אריאן את הפונקציות החשובות שרצוי וחשוב למלא במבנה הנקרא 'פרלמנט'. פונקציות אלו עמדו בהמשך בלב הדיון:

 • הייצוג
 • היחסיות
 • המחשבה לטווח ארוך
 • הפיקוח והבקרה

במושב זה המשתתפים נחלקו לקבוצות דיון. נקודת ההנחה של הקבוצות היא שהתקבלה החלטה להקים בית נוסף, והשאלות הנשאלות הן בנוגע למודל הראוי והמתאים ביותר לגוף זה בהתחשב במציאות הפוליטית במדינת ישראל. להלן כמה מהשאלות שנדונו:

 1. האם חברי הבית יהיו נבחרים או ממונים? אם הם ייבחרו, האם הבחירה תהיה לפי שיטת הבחירות לכנסת או לפי שיטת בחירות אחרת?
 2. מהו אורך הכהונה של חבר בית נוסף?
 3. מה תהיינה הסמכויות של בית נוסף?
 4. אילו תמריצים ישפרו את האיכות של הפוליטיקה במדינת ישראל ואת איכות הנציגים?

UpdateCancel

תגיות:
חוקה בהסכמה