• שידור חי

פלורליזם בשירותי הדת בישראל

פינסקר 4, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

בשנתיים האחרונות, פועלת תכנית דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה לבחינה והצעת מודלים אלטרנטיביים כמו גם שיפורים בשירותי הדת בישראל שיוכלו להביא לשיפור השירות ולהגברת הפלורליזם בשירותי הדת. במסגרת זו, כבר נכתבו שתי ניירות מדיניות: כשר כאן? ליקויים והצעה לרפורמה בשוק הכשרות בישראל, ו-המועצות הדתיות: שירותי דת, מנהל ציבורי ופוליטיקה. מחקרים נוספים נמצאים בשלבי כתיבה.

מטרת הכנס היא לכנס אל שלחן אחד את המנהיגים, משרתי הציבור והמומחים העוסקים בשירותי דת, ולחשוף בפני הציבור את מצבם של שירותי הדת ואת האפשרויות השונות הקיימות להגברת הפלורליזם בשירותי הדת אל מול המודל הקיים היום. 

הכנס מתקיים לנוכח דיון ציבורי ער בסוגיות אלו בכלל, ובסוגיית שוק הכשרות בישראל בפרט, שרפורמה משמעותית בו אמורה להיות מובאת לחקיקה בכנסת בשבועות הקרובים. 

פתיחה
 • יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
 • פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
מושב פתיחה - אחריותה של המדינה למתן שירותי דת:

שר הפנים, ח"כ אריה דרעי

מושב 2: שוק הכשרות בישראל-הרפורמה המוצעת ומודלים אלטרנטיביים
 • משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל
 • הרב אבי גיסר, רב ההתנחלות עפרה, יושב ראש המועצה לחינוך ממלכתי דתי, ראש מכון משפטי ארץ, חבר פורום תקנה ומרבני צהר
 • ד"ר שוקי פרידמן, מנהל המרכז ללאום, דת ומדינה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 • שאול מרידור,  ראש אגף התקציבים, משרד האוצר
 • עו"ד גליה שגיא, מנהלת איגוד יצרני המזון
מושב 3: שירותי הדת-מי צריך מועצות דתיות?
 • עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת
 • אריאל פינקלשטיין
 • עו"ד אורלי ארז-לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה
 • תהילה פרידמן נחלון (המודל הקהילתי)
מושב 4: השאיפה לגלובליזציה של הרבנות הראשית והעולם היהודי

יו"ר הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג.