• שידור חי
  • למוזמנים בלבד

הסכמות בסוגיות דת ומדינה

המכון הישראלי לדמוקרטיה | פינסקר 4, ירושלים

לאחר שנים של מאבקים בנושאי דת ומדינה, מוסכם לאמץ גישה חדשה אשר תיצור מערך חדש של איזונים והסדרים, לחיזוק הקשר בין הציבור לבין הזהות היהודית של מדינת ישראל. גישה ממלכתית שתתבסס על מכנה משותף רחב ויצירת הסכמות, תוך שמירה על סולידריות חברתית בין קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית ובעם היהודי כולו. ההסדרים מראשית ימי המדינה, המכונים בשם הכולל "סטטוס קוו", נשחקו עם השנים ואיבדו מהרלוונטיות שלהם. יש צורך בהסדרים מעודכנים אשר מותאמים למציאות של מדינת ישראל.