ערב עיון בנושא: מל"ג לאן?

ח' בסיוון תשע"ו | 15:00 - 18:00
אוניברסיטת תל אביב, בניין טרובוביץ, אולם "כס המשפט"

המפגש ה-33 של פורום הדיונים בסוגיות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

דברי פתיחה

פרופ' חנוך גוטפרוינד, יו"ר עמותת "בשער", נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר

הצגת הנושא

  • פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון, יו"ר ור"ה
  • פרופ' מרדכי (מוטה) קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
  • פרופ' משה מאור, המחלקה למדע המדינה, מופקד הקתדרה ע"ש משפחת וולפסון למנהל ציבורי, האוניברסיטה העברית בירושלים


פאנל - דיון בהשלכות ובמסקנות המתבקשות

פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן, נשיא הטכניון לשעבר

  • פרופ' אמריטוס עמי וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב, המדען הראשי של משרד החינוך לשעבר
  • פרופ' נחמיה פרידלנד, המכללה האקדמית תל אביב – יפו, נשיא לשעבר
  • פרופ' אילון ועדיה, ראש מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

לאחר סיום הרצאת הדברים של הפאנל יתקיים דיון פתוח בהשתתפות הקהל.