בעקבות הכרעת הדין בפרשת הולילנד

י"ח באדר ב' תשע"ו | 10:00 - 16:00
המכון הישראלי לדמוקרטיה

דיון משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולמוקד לחקר שלטון החוק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה