סדנא בינלאומית: Rights Considerations in the Policy Process

מדריד, ספרד

הסדנה התקיימה כחלק מפרויקט המידתיות במדיניות ציבורית הנתמך על ידי מענק מחקר מאת ה-European Research Council.

מטרת הסדנה הייתה לכנס מגוון של מומחים ממדינות מוצא שונים ודיציפלינות אקדמיות שונות, העוסקים כולם במחקר אודות האופן בו שיקולים של הגנה על זכויות משולבים בתהליך גיבוש המדיניות, הן ברמה הבירוקרטית והן אצל המחוקק.

משתתפי הסדנה נבחרו מתוך הפונים שהשיבו לקול הקורא שפורסם, לצד חוקרים שהוזמנו על סמך מומחיותם בתחום.

בדיוני הסדנה נידונו החסמים המונעים את התפתחותו של דיון מעמיק בשאלת ההשפעה על זכויות בתהליך גיבוש המדיניות, כגון מערך התמריצים הבירוקרטיים והפוליטיים ועמימות הסטנדרט השיפוטי של המידתיות. לאור חסמים אלו נותחה האפקטיביות של מנגנונים שונים לבחינת ההתאמה החוקתית של חקיקה ולניתוח השפעות של מדיניות על זכויות.

בנוסף, נידונו תפקידם של יועצים משפטיים בהליך המדיניות ונבחנו האתגרים המתודולוגיים הקיימים במחקר בתחום זה.

דיוני הסדנה נגעו בקשת רחבה של תחומי מדיניות, כולל בטחון, תקצוב, הגירה, פשיעה וכליאה. בסדנה השתתפו חוקרים מישראל, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, אנגליה וסקוטלנד, מתחומי המשפט, מדעי המדינה, מדיניות ציבורית ופילוסופיה.


Top row (left to right): Prof. James Harrison, Mr. Andrej Lang, Prof. Simon Evans, Dr. Raanan Sulitzeanu-Kenan, Dr. Ittai Bar-Siman-Tov, Ms. Talya Steiner

Bottom row: Prof. Adam Dodek, Prof. James Kelly, Prof. Mordechai Kremnitzer, Prof. Janet Hiebert, Dr. Jaako Kuosmanen, Dr. Sarah Armstrong

Sunday, June 14th

8:45 - 9:00 – Introductory Remarks
Every session will include a 10 min. opening presentation, followed by 50 min. of Q&A and discussion

9:00 - 10:00 – Prof. James Kelly (Concordia University): Control the Rules, Control the Result: New Zealand’s Bill of Rights and Unbridled Legislative Outcomes

10:00-11:00 – Prof. Janet Hiebert (Queen’s University): Legislative Rights Review in the UK

11:30 – 12:30 – Dr. Ittai Bar Siman Tov (Bar Ilan University): The Consideration of Constitutional Rights in the Legislative Process: From Inter-branch to Intra-branch Constitutional Dialogue

12:30-13:30 – Mr. Andrej Lang (University of Halle-Wittenburg): Fundamental Rights and Proportionality in German Public Policy: Analyzing the Legislative Process of the Counter-Terrorism Database Act

14:45-15:45 – Prof. Adam Dodek (University of Ottowa): The Promise and Peril of Executive Responsibility for Rights Protection

15:45 – 17:15 –Discussion: The Role of Legal Advisors in the Policy Process with regard to Rights
What roles do legal advisors play in policy making processes? What factors determine the legal advisors influence? What is the relationship between legal advisors and other actors with regard to rights? How should legal advisors roles be structured in order to optimize the consideration of rights?


Monday, June 15th

8:30 – 9:30 – Prof. James Harrison (University of Warwick): Assessing the Impact of Public Spending Cuts: Taking Human Rights and Equality Seriously 

9:30-10:30 – Dr. Jaakko Kuosmanen (Oxford): The Clashing of Human Rights and Public Budgets: a Conceptual Framework for Diagnosing Epistemically-Oriented Failures

11:00-12:00 – Dr. Sarah Armstrong (University of Glasgow): How Rights get Prisons (Policy) Wrong

12:00-13:30 – Discussion: Issues in the Methodology of Researching Rights Considerations in the Policy Process
What are the different methodologies available for research on rights considerations in the policy process? What are their comparative strengths and weaknesses? What are the limitations of findings in this realm of research, and what possibilities are there for generalizing findings between policy areas, between institutions and between countries? 

14:45-15:45 – Dr. Raanan Sulitzeanu-Kenan (Hebrew University and IDI): Expert Judgment of Proportionality in War: an Experimental Study

15:45-17:15 – Concluding Discussion: Rights in the Policy Making Process 
How should the idea of rights in the policy process be conceptualized? What factors affect the weight afforded to rights in the policy process, for better and for worse? What substantive or procedural mechanisms may increase or decrease the weight of rights considerations? What directions should research on rights in the policy process focus on?