• פתוח לקהל בהרשמה מראש
  • שידור חי

המציאות המשפטית בעקבות החוק החדש למאבק בטרור

לחצו כאן להרשמה לדיון

לוח זמנים ומשתתפים

11:00-10:30
דברי פתיחה: פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

11:30-11:00
המבנה הכללי של חקיקת אנטי-טרור בישראל בפרספקטיבה של שלטון החוק במצבי קיצון
פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

12:00-11:30
חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 - מבנה, משמעויות, חידושים
ד"ר עמיר פוקס, ראש התכנית "הגנה על ערכים דמוקרטיים", המכון הישראלי לדמוקרטיה

14:00-12:15
הגדרות ועברות בחוק החדש

מנחה: פרופ' גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים, מרכז מינרבה, אוניברסיטת חיפה

משתתפים:
פרופ' עמנואל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה
עו"ד רז נזרי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), משרד המשפטים
פרופ' מתי שטיינברג, עמית מחקר בתכנית ביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

16:15-14:30
פרוצדורה, משפט משווה ומשפט בינלאומי

מנחה: פרופ' עמיחי כהן, עמית בכיר וראש התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:
עו"ד אלי בכר, חוקר בתכנית ביטחון לאומי ודמוקרטיה; לשעבר היועץ המשפטי לשב"כ
עו"ד לילה מרגלית, חוקרת בתכנית ביטחון לאומי ודמוקרטיה
ד"ר מרים פיינברג, מרכז מינרבה
עו"ד גיל שפירא, הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטים

16:30-16:15
הערות ותגובות
פרופ' אמנון רייכמן, מרכז מינרבה, אוניברסיטת חיפה

16:45-16:30
דברי סיכום
ח"כ ציפי לבני, יו"ר התנועה, המחנה הציוני, שרת המשפטים לשעבר