• פתוח לקהל בהרשמה מראש

"והגדת לבנך": ערב לימוד בנושא שילוב ילדים עם מוגבלות שכלית במשפחה ובקהילה

בית כנסת הרמב"ן, רח' אמציה 2, המושבה היוונית, ירושלים

משתתפים בערב הלימוד:

פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית בירושלים
"אפילו לא כולנו חכמים - מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים"

הרב רפי פוירשטיין, סגן נשיא מכון פוירשטיין
"מי אתה המוגבל?"

ד"ר חנה פרידמן, מורה בבתי מדרש למבוגרים, אמא לילד משולב
"ראש או זנב" – הדרמה הרגשית שמאחורי השילוב

הרב ד"ר בני לאו, רב קהילת הרמב"ן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ה"תם" שבארבעת הבנים

ערב הלימוד מתקיים בשיתוף ביה"כ רמב"ן בירושלים וקרן משפחת רודמן.