מפגש עם מרכזי שבטי הצופים

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מרכזי השבטים יגיעו לפגישת היכרות עם נשיא המכון, ד"ר אריק כרמון, וישמעו הרצאות בנושאים שעל סדר היום הציבורי מאת החוקרים שלנו:

  • הצעות לתיקון שיטת הממשל, מר אור טוטנאור
  • דת ומדינה: פתרון בלי בעיה?, ד"ר קלמן נוימן
  • תקשורת בעידן של שינוי טכנולוגי ועל עקרונות של ממשל פתוח ושקיפות שלטונית, ד"ר עו"ד תהילה שוורץ אלטשולר
  • חקיקה אנטי דמוקרטית, עו"ד עמיר פוקס