• שידור חי

הגשת טיוטת מגילת כבוד האדם לנשיא המדינה

משכן נשיאי ישראל

אתר " איפה אתה חי? "

לאחר כינוס ה- 200 של פרויקט מחליטים: כבוד האדם, החלה להכתב מגילת כבוד האדם כפי שנוסחה בכנס. טיוטה זו תוגש לנשיא המדינה, מר שמעון פרס. האירוע ישודר בשידור חי באתר ובפייסבוק.

קראו את טיוטת המגילה

משתתפים מכנס ה-200 מעניקים את טיוטת המגילה לנשיא המדינה, שמעון פרס