כלכלת האינטרנט בישראל - מנוע צמיחה לעתיד

לפניכם תקציר המלצות הצוות בנושא כלכלת האינטרנט בישראל - מנוע צמיחה לעתיד בפורום קיסריה 2011 צפויה גם הרצאת של נציגת חב' גוגל העולמית - הגב' סוזן פוינטר.

גב' דנה מאור, מנכ"ל מקינזי ישראל

מחקר מקינזי אשר פורסם  באתר E-conomy.co.il מגלה כי היקף כלכלת האינטרנט בישראל עמד בשנת 2009 על כ- 50 מיליארד ש"ח, שהם כ 6.4%- מהתוצר הגולמי של מדינת ישראל. בשנת 2015 היקפה צפוי להגיע לכ 85- מיליארד ש"ח, אשר יהיו כ- 8.5% מהתמ"ג. נראה שישראל אימצה את האינטרנט, וכלכלתה מפיקה ממנו תועלת רבה. בד בבד המגזר הטכנולוגי בישראל תורם תרומה משמעותית לעיצוב פני האינטרנט ולכלכלה בארץ ובעולם.

במחקר זה השתמשנו בהגדרה רחבה של כלכלת האינטרנט, אשר מקיפה את כל העסקאות המתבצעות באמצעות רשת האינטרנט וכן את כל התקני הגישה והתשתיות המאפשרים שימוש ברשת האינטרנט וברשתות אינטרה-נט. המחקר נכתב עצמאית על ידי
מקינזי-ישראל ומומן על ידי חברת Google מתוך מטרה לשפר את הבנת תפקידו של האינטרנט בקידום הכלכלה בישראל. הוא התבצע עד כה במתדולוגיה דומה ביותר מ 10- מדינות.

הנייר שלפניכם יבקש להתמקד בשלושה רכיבים מתוך המחקר המלא:

  1. כלכלת האינטרנט כמנוע תעסוקה. היקף התעסוקה בכלכלת האינטרנט בישראל הוא כ- 110 עד 130 אלף משרות, וקצב צמיחתו כפול בהשוואה לזה של כלל התעסוקה במשק. כדי שקצב אטי מדי של הכשרת עובדים מיומנים לא יהפוך לחסם צמיחה של כלכלת האינטרנט, יש לשקול דרכים נוספות להכשרת עובדים (דוגמת הגדלת שיעור ההשתתפות של חרדים וערבים במגזר טכנולוגיית המידע והתקשורת).
  2. מינוף האינטרנט לטובת צמיחה של עסקים קטנים-בינוניים. מחצית העסקים הקטנים- בינוניים בישראל ממנפים את האינטרנט באופן פעיל לשיווק ולמכירה. עסקים אלה אף מראים שיעור צמיחה גבוה יותר מאלו שאינם פעילים באינטרנט, וכ- 80% מהמשרות החדשות שנוצרו במגזר זה בשלוש השנים האחרונות מגיעות מהם. ישנה חלוקה גאוגרפית ברורה בישראל בכל הנוגע לשיעור העסקים שפעילותם באינטרנט גבוהה.
  3. המגזר הממשלתי והאינטרנט. אנו מעריכים את סך ההוצאה הממשלתית הקשורה לאינטרנט בכ 6- מיליארד ש"ח, שהם כ 2%- מסך כל ההוצאה הממשלתית או 0.8% מהתמ"ג של ישראל - בחישוב הכולל הוצאות אזרחיות וביטחוניות. שיעור זה נמוך במידה רבה מזה של בריטניה (כ 1.8%- מהתוצר) ודומה לזה של צרפת. משרדים ממשלתיים מסוימים הגדילו באופן ניכר את פעילויותיהם בתחום האינטרנט, ואילו אחרים במגזר הציבורי (דוגמת הרשויות המקומיות ומערכת החינוך) עדיין בשלבי אימוץ ראשוניים יחסית.

קראו את הניתוח המלא - השפעת האינטרנט על הכלכלה

לקריאת המחקר המלא של חברת מקינזי ישראל באתר e-conomy.co.il

לסיקור המושב בנושא כלכלת האינטרנט בפורום קיסריה 2011