פורום קיסריה קיץ 2008

בימים רביעי-חמישי כ"ט-ל' בתמוז תשס"ח, 2-3 ביולי 2008, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה השש עשרה. הסיבה להקמת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יולי, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע. כמיטב המסורת בכנסי קיסריה מושב ראש הממשלה נעל את הכינוס. הפורום נערך בחסות: