פורום קיסריה 2005

בימים שלישי-חמישי, כ"א-כ"ג בסיוון תשס"ה, 28-30 ביוני 2005, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה השלוש עשרה ברצף. הסיבה לעריכת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה בבסיס המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הכנס פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יוני, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

פורום קיסריה 2005 התכנס סמוך לאירועים שיש להם משמעות מרחיקת לכת בחברה הישראלית, מעֵבר לתכנון של תקציב המדינה לשנה הבאה. הכנס נערך שבועות ספורים לפני ביצוע תכנית ההינתקות, תכנית שמימושה ישפיע על הקשר שבין כלכלה לפוליטיקה, והיא הייתה הנושא המרכזי בכנס.

ארבעה נושאים ראשיים נדונו במהלך הפורום:

  1. ההשלכות הכלכליות של תכנית ההינתקות. את קבוצת העבודה הוביל פרופ' דניאל צידון, ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסקי בין-לאומי, בנק לאומי,,ומבית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב.
    להמלצות צוות ההכנה בנושא מחיר ההינתקות: השלכות כלכליות
  2. מאזן הכוחות בתהליך התקצוב. מושב זה התבסס על מחקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה, ובראשו עמדו פרופ' אבי בן בסט, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר בחוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, וד"ר מומי דהן, עמית מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה ובית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.
  3. א-סימטריה שבין משק קטן לבין כלכלה גלובלית. את הצוות המכין הוביל מר אלי הורביץ, יושב ראש הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ויושב ראש דירקטוריון טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
    להמלצות צוות ההכנה בנושא א-סימטרייה: משק קטן - כלכלה גלובלית
  4. המדיניות הכלכלית להמשך הצמיחה וההבראה של המשק. ראש הצוות המכין של נושא זה היה פרופ' רפי מלניק, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבין-תחומי, הרצליה.
    להמלצות צוות ההכנה בנושא מרווחה לעבודה: המדיניות הכלכלית להמשך הצמיחה וההבראה המשקית

כמו כן נערכו השנה כמה מושבים מיוחדים: מושב פתיחה חגיגי בנושא עשרים שנה לתכנית הייצוב הכלכלי, פאנל מיוחד בנושא שיקולים ארוכי טווח לתכנון אסטרטגיה כלכלית, ומושב מסכם ובו נאום של ראש הממשלה מר אריאל שרון.

הכנס הכלכלי השנתי, "כנס  קיסריה", מציין את שנת הבר-מצווה שלו. התמדה של שלוש-עשרה שנים היא עדות, ככל הנראה, למפעל בעל ערך. על כך כולנו גאים מאוד.
באתר האינטרנט אנו מאפשרים לכל המתעניינים, לצפות בדיוני הכנס באמצעות השידור הישיר ולקרוא את מסקנות והמלצות הצוותים שהן פרי עמל של חודשים רבים ועליהן מתבססים הדיונים.
השנה חובר תאריך הכנס לאירועים בעלי משמעות מרחיקת לכת לחברה הישראלית, מעבר לתכנון תקציב המדינה לשנה הבאה. הכנס עתיד להתקיים שבועות ספורים לפני ביצוע "תכנית ההתנתקות". ואמנם נושא זה, אשר מן הסתם ישפיע על הקשר שבין כלכלה ופוליטיקה, הוא נושא מרכזי בכנס השנה. ייחוד נוסף של כנס קיסריה השנה הוא בכך שהוא מתקיים בדיוק עשרים שנה לאחר אישור תכנית הייצוב הכלכלי. מסיבה זו החלטנו, באופן חריג, להוסיף מושב חגיגי לכנס ובו נציין את האירוע תוך סקירות במבט לאחור ובמבט קדימה.

נושא ראשון ומרכזי בכנס, כאמור, יעסוק ב"השלכות הכלכליות של ההינתקות". בראש הצוות עמד פרופ' דניאל צידון, ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסקי בינלאומי בבנק לאומי ומרצה בבית הספר לכלכלה על שם ברגלס באוניברסיטת תל אביב. הנושא השני, "מאזן הכוחות בתהליך התקצוב", נוהל על ידי פרופ' אבי בן בסט, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים וד"ר מומי דהן, מרצה בכיר בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. הניתוח וההמלצות בנייר השני שונים באופיים מהמלצות שאר הצוותים שכן הם נשענים על עבודת מחקר מעמיקה שהתבססה על מחקר משווה רחב היקף.  הנושא עצמו שב ועלה בחודשים האחרונים ואנו סבורים שהגיע זמנה של רפורמה בתהליך התקצוב הלאומי. אנו מאמינים כי עבודת המחקר הרצינית שמסקנותיה מובאות כאן עשויה להניע תהליך של רפורמות כאלה. על הנושא השלישי "משק קטן - כלכלה גלובלית" שקד צוות בהנחייתו של מר אלי הורוביץ, יו"ר הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ויו"ר מועצת המנהלים של טבע תעשיות. אנו שוקלים לראות בדיון זה פתיחה לתהליך ממושך ויסודי של תכנון אסטרטגי לטווח ארוך, ובהמשך נשקול את האפשרות להוסיף ולטפל בנושא זה לקראת כנס קיסריה הארבעה-עשר. הנושא הרביעי והאחרון הוא הנושא המסורתי של כנסי קיסריה "מדיניות מקרו-כלכלית" לקראת תקציב 2006. הצוות בראשותו של פרופ' רפי מלניק, דיקן בית הספר לאודר לממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה, מציג ניתוח של המדיניות הכלכלית להמשך הצמיחה וההבראה המשקית.

ברצוני להביע תודה עמוקה לראשי הצוותים ולחברים בהם על המאמץ הגדול שהשקיעו. ברכה מיוחדת שלוחה בשם כולנו למר דוד ברודט, אשר ניהל את כל מערך ההכנה.

אני מאחל לכולנו כנס פורה ומועיל.
ד"ר אריק כרמון
נשיא המכון

דברי ראש הממשלה - אריאל שרון:

דברי נגיד בנק ישראל - סטנלי פישר:

דברי שר האוצר - בנימין נתניהו:

סיקורים נוספים: