פורום קיסריה 2004

בימים רביעי -חמישי, י"ח-י"ט בתמוז תשס"ד, 7-8 ביולי 2004, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה השתים עשרה ברצף. הסיבה לעריכת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה בבסיס המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הכנס פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יולי, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

ארבעה נושאים ראשיים נדונו במהלך הפורום:

  1. שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח, בראשות מר דוד ברודט, יועץ כלכלי, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר.
  2. רפורמה בשלטון המקומי, ביזור לראויים ואבזור לנחשלים, בראשות מר יעקב אפרתי, מנהל מִנהל קרקעי ישראל.
  3. יחסי עבודה בעידן של תמורות, בראשות ד"ר גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים והחוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב.
  4. המדיניות המקרו-כלכלית: הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית, בראשות פרופ' יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

נוסף על המושבים הרגילים, היה השנה מושב מיוחד שעסק בהשקעה בהון אנושי, מתוך בחינת השינויים שהתרחשו במהלך השנה מאז פורום קיסריה האחרון.