פורום קיסריה 2000

בימים שני-שלישי, כ"ג-כ"ד בסיוון תש"ס, 26-27 ביוני 2000, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה השמינית ברצף. הסיבה לעריכת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יוני, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

פורום קיסריה 2000 נערך בנצרת, במלאת שנה לכהונת הממשלה. הממשלה החדשה הצהירה על כוונותיה לפעול לשינויים בסקטור הציבורי ובסדר העדיפויות הלאומי. נושאי הפורום נקבעו לפני חודשים רבים ומשתלבים היטב בכוונות אלו. דיוני הפורום וחוברות ההמלצות - ניירות העבודה לקראת הדיונים - עוסקים בנושאים הבולטים שעל סדר היום הכלכלי הלאומי.

ארבעה נושאים ראשיים נדונו במהלך ההתכנסות של הפורום השנה:

  1. התשתית המדינית למדיניות הפיסקלית. יושב ראש המושב היה השר חיים רמון
  2. תקציב 2001, ועלתה השאלה: האם המשק בדרך לצמיחה? יושב ראש המושב היה שר האוצר, מר אברהם (בייגה) שוחט
  3. תעשיות העתיד והתעשייה בישראל, ושניים מהמושבים הוקדשו לו
  4. כלכלת המגזר הערבי בישראל, ובראש המושב שדן בנושא ישבה יולי תמיר, השרה לקליטת עלייה