פורום קיסריה 1999

בימים רביעי-חמישי, א'-ב' באב תשנ"ט, 14-15 ביולי 1999, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה השביעית ברצף. הסיבה לעריכת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הכנס פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יולי, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

פורום קיסריה 1999 התכנס השנה באשקלון, זמן קצר לאחר הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה. ידוע שבדרך כלל היעילות של כל ממשלה גבוהה במיוחד בשנה הראשונה לכהונתה. לפיכך הכוונה בהתכנסות השנה היא להמריץ את הממשלה לנקוט מדיניות מקרו-כלכלית מקיפה שתחלץ את המשק מהשפל הכלכלי ותחדש את התנופה של רפורמות מבניות במשק. תוכניהם של הדיונים בפורום ושל חוברות ההמלצות - ניירות העבודה לקראת הדיונים - הם נושאים חשובים שעל סדר היום הכלכלי הלאומי.

ארבעה נושאים ראשיים נדונו במהלך הפורום:

  1. תכנית כוללת לחידוש הצמיחה הכלכלית.
  2. הגלובליזציה והמשק בישראל, ובראשם דיון בלקחים של משבר המטבע בארץ ובעולם על מבנה שוק המט"ח בישראל.
  3. מערכת החינוך בישראל. הדיון התמקד במערכת החינוך ובהיותה מנוף לקידום החברה והכלכלה. תחת נושא זה הוקמו שלושה צוותים שעסקו בהיבטים שונים של מערכת החינוך.
  4. תכנון כולל למערכת התחבורה ביבשה. גם לשם דיון בנושא זה הוקמו שלושה צוותים שעסקו בהיבטים שונים של הנושא.