• שידור חי
  • למוזמנים בלבד

מבקשי צדק: בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים

המכון הישראלי לדמוקרטיה
משתתפים מוזמנים בלבד.

המקורות היהודיים עוסקים רבות ובפירוט בסוגיות חברתיות וכלכליות, אבל איזו תאוריה עומדת מאחוריהן? בכנס נבחן אם אפשר לסייע בהפיכת המקורות הללו לשותפים פעילים בדיון המתנהל על דמותו הרצויה של הצדק החלוקתי.

יום העיון יועבר בשידור חי באתר ויועלה לאתר YouTube.

הכנס מתקיים הודות לתרומתן של קרן אנונימית הפועלת בישראל
ושל קרן משפחת רודרמן
קרן משפחת רודרמן

צפו ביום העיון בערוץ המכון ב YouTube

9:00 - 9:15 ברכות

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

9:15 - 9:45, פתיחה

ד"ר בני פורת, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
החוקה החברתית-כלכלית של המקרא: עקרונות יסוד


9:45 - 11:30, מושב ראשון: האני, הזולת והקולקטיב

יו"ר: ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דוד הד, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
"שניים מהלכין במדבר": החיים קודמים למוסר

הרב עדו רכניץ, מכון משפטי הארץ, עפרה
חירות כחובה ורשת ביטחון כלכלי

ד"ר יעל וילפנד, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה
"אפילו עבד, אפילו סוס"? - צרכים אישיים לעומת קריטריונים אחידים במתן צדקה


11:45- 13:30, מושב שני: העת החדשה

יו"ר: הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ, המרכז האקדמי שלם

פרופ' פניה עוז זלצברגר, הפקולטה למשפטים והמרכז ללימודי גרמניה ואירופה, אוניברסיטת חיפה
צדק חברתי והבראיזם פוליטי: המאה ה 17- קוראת בתנ"ך

פרופ' דני גוטווין, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
הרצל: המהפכה הציונית כשלילת האתוס הכלכלי היהודי

ד"ר עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדות
"צדק חברתי" וחזון כלכלי-חברתי יהודי במחשבה הציונית


14:15 - 15:30, מושב שלישי: אשראי ומסים

יו"ר: הרב ד"ר בני לאו, ראש פרויקט במכון הישראלי לדמוקרטיה ורב קהילת בית הכנסת רמב”ן

הרב ד"ר אשר מאיר, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ירושלים
מוסד האשראי בהלכה

מר עדי ליבזון, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
טרנספורמציה של מדיניות רווחה: הרקונסטרוקציה התנאית של מעשר שני כמודל למדיניות רווחה


15:30 - 16:00, סיכום

פרופ’ חנוך דגן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב