קמפיין

מצעד החוקים האנטי דמוקרטים

השנה האחרונה בכנסת התאפיינה בעליה ביוזמות החקיקה ובחקיקה האנטי דמוקרטית. צפו במצעד היוזמות האנטי דמוקרטיות של הכנסת ה-20.

מושב החורף של הכנסת שהסתיים השבוע והשנה האחרונה בכלל, מציגים תמונה מדאיגה של מתקפה רבתי על הדמוקרטיה וערכיה במשכן הכנסת שלנו. חוקים המגבילים את חופש הביטוי וחופש ההתאגדות, חוקים הפוגעים בשוויון ובחופש הדת, חוקים המכרסמים בעיקרון הפרדת הרשויות ועצמאות בית המשפט. מכל אלו ראינו ובכמויות. לעיתים מדובר על הצעות שתכליתן להלך אימים, אך לא יגיעו לידי מימוש. ולעיתים מדובר ביוזמות שעברו את הליך החקיקה. המשמעות של גל החקיקה הזה היא התייחסות לדמוקרטיה במובנה הצר- זה שמקדש את הכרעת הרוב, אך אינו לוקח בחשבון פגיעה בזכויות אדם ובזכויות המיעוטים. דמוקרטיה שכזו היא קליפה ריקה של פרוצדורה והכרעות, שאין בה תוכן וקצרה הדרך בינה ובין עריצות הרוב והידרדרות למשטר שאינו דמוקרטי.

אז נכון, הדמוקרטיה הישראלי חיה ובועטת, ואף הצעה שעברה, אינה הופכת את ישראל לדיקטטורה. ובכל זאת, הכיוון שאליו אנו מידרדרים מדאיג וצריך להדליק נורה אדומה בקרב כל מי שהדמוקרטיה הישראלית חשובה לו.

*אין בסדר היוזמות להעיד על חשיבותה או אי חשיבותה של כל הצעה.