דמוקרטיה בקטנה

דוד בן גוריון

| מאת:

בואו נכיר את ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל