חוות דעת

בוררות בנושאי ממון בבתי דין דתיים

| מאת:

לקראת ההצבעה על הצעת החוק המבקשת לאפשר לבתי דין רבניים לבצע בוררות בהסכמת שני הצדדים, בדומה להליך בוררות המתקיים במסגרות אחרות, נשלחה הבוקר חוות דעת מטעם ד"ר בני פורת מהמכון הישראלי לדמוקרטיה המבקשת לתמוך בה עם כמה סייגים.

בחוות הדעת, מדגיש פורת, כי הצעת החוק אינה מבקשת להעניק לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט המקבילה לבתי המשפט האזרחיים והיא מכבדת את הסמכות הבלעדיות שלהם בהכרעה בסכסוכים על פי דין המדינה. ההצעה מאפשרת אך ורק קיום של תהליך בוררות, כפי שמתבצע על ידי בעלי מקצוע נוספים, ובהסכמת שני הצדדים.

בחוות הדעת, כותב פורת, כי הצעת החוק יכולה להפחית מן העומס המוטל על מערכת המשפט האזרחית וזאת כאמור, מבלי לפגוע במערכת המשפט הקיימת וסמכויותיה.

עם זאת, פורת מציין מספר פגמים בהצעה הנוכחית שיש לתקנם, טרם אישור החוק. בין השאר קובע פורת כי יש להסיר מההצעה את הסעיף הקובע שבית דין רבני רשאי להתיר לתובע להגיש את תביעתו לערכאה אזרחית. הרשאה זו איננה נדרשת ואיננה ראויה משום שיש בה פגיעה משתמעת במעמדם של בית המשפט ומערכת המשפט.

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מסביר, כי "ככלל, מדובר בהצעה טובה שאיננה כופה דבר ואיננה פוגעת בסמכות בתי המשפט האזרחיים בישראל. עם זאת היא מאפשרת לצדדים המעוניינים בכך להיעזר בשירותי בתי הדין הרבניים כבוררים בסכסוכים בדין האזרחי. בכך תוכל ההלכה להיות מיושמת בתוך המסגרת החוקית הידועה והמוכרת של בוררות, בלי שייפגע שלטון החוק וסמכות מערכת בתי המשפט. הצעה זו גם תפעל לסיכול הצעות אחרות, מסוכנות, שמבקשות להעניק לבתי הדין הרבניים סמכות מקבילה לסמכות בתי המשפט בכל הנוגע לדיני ממונות".

לחוות הדעת המלאה: לחצו כאן