חוות דעת

"תמכו בהצעת החוק להסדרת עורכי דין מיוחדים לעצירים ביטחוניים"

המכון הישראלי לדמוקרטיה בעד הצעת החוק של ח"כ סמוטריץ' למינוי עורך דין מיוחד לעצירים ביטחוניים: "שמירה על זכויות הפרט ללא פגיעה בביטחון המדינה"

לקראת ההצבעה הצפויה בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', המבקשת להכשיר עורכי דין מיוחדים מטעם המדינה שייצגו עצורים במסגרת מעצרים מנהליים והליכים ביטחוניים אחרים, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים לתמוך בחוק.

חוקרי המכון, פרופ' יובל שני, פרופ' עמיחי כהן ואל"מ (מיל') לירון ליברמן מציינים בחוות הדעת, כי ההסדר הנוכחי בנוגע למעצרים מנהליים והליכים ביטחוניים אחרים מעורר קשיים, לאור הפרקטיקה הנהוגה לבסס את ההחלטות השיפוטיות על מידע חסוי שאינו נמסר לעצור או לעורך דין המייצג אותו. כך, בוחן בית המשפט את בקשת גורמי הביטחון בפועל במעמד צעד אחד. לפיכך, על מנת שלא לפגוע בביטחון ולא לחשוף את החומר החסוי, מוצע להכשיר עורכי דין מיוחדים מטעם המדינה, שיהיו בעלי סיווג ביטחוני הולם ובעלי ניסיון וידע בחקירות ביטחוניות. עורכי הדין המיוחדים, לא יחשבו כמייצגי העצורים ולא ימסרו להם דבר מהחומרים החסויים אלא ייצגו את האינטרס שלהם מול בית המשפט, תוך בחינת ההצדקה לחיסיון על הראיות והעלאת טיעונים כנגד בקשות גורמי הביטחון.

חוקרי המכון מציינים, כי הסדרים דומים קיימים במדינות מערביות כמו בריטניה, קנדה וניו-זילנד וכי הסדר שכזה, יסייע בשמירה על זכויות הפרט מבלי לפגוע בביטחון המדינה ואף ימתן ביקורת בינלאומית על ישראל בכל הנוגע להתנהלותה בסוגית המעצרים הביטחוניים.