צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

אל"ם (מיל') ד"ר לירון ליבמן

לשעבר עמית מחקר בתכנית לביטחון ומשפט על שם אמנון ליפקין-שחק, המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת אל"ם (מיל') ד"ר לירון ליבמן

ספרים מאת אל"ם (מיל') ד"ר לירון ליבמן