חוות דעת

ממשלה המונה 30 שרים היא קיצונית וחריגה ביחס לעולם

בעקבות מספר השרים הקיצוני המסתמן בממשלה החדשה, קורא המכון הישראלי לדמוקרטיה למפלגות הליכוד וחוסן לישראל שלא לבטל את ההגבלה על מספר השרים וסגני השרים, כפי שנקבע בחוק יסוד: הממשלה

Flash 90

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר בסופ"ש חוות דעת למפלגות הליכוד וחוסן לישראל בדרישה שלא לבטל את ההגבלה על מספר השרים וסגני השרים, כפי שנקבע בחוק יסוד הממשלה (סעיף 5ו).

כותבי חוות הדעת, ד"ר אסף שפירא, ד"ר עופר קניג ופרופ' גדעון רהט, מציינים כי מספר השרים המסתמן בממשלה החדשה גדול באופן חריג וקיצוני וצפוי להיות פי 2 מדמוקרטיות בעלות אוכלוסייה הדומה לישראל- פינלנד (19 שרים), הולנד (16 שרים), אירלנד, סלובקיה, צ'כיה ואוסטריה (15 שרים בלבד). בנוסף, מספר משרדי הממשלה בישראל גבוה באופן ניכר בהשוואה לשאר המדינות. בהינתן קואליציה של 73 ח"כים ו- 30 שרים, על כל 2.4 ח"כים מהקואליציה (לפי קואליציה של 72 ח"כים) יתמנה שר.

"על הממשלה המסתמנת לצמצם את מספר השרים וסגני השרים. יש לכך יתרונות חשובים מבחינת משילות, יעילות, תפקוד הכּנסת וחיזוק אמון הציבור בפוליטיקה. ממשלה כזו תמנע גם בזבוז כספי ציבור, ועל רקע המיתון הכלכלי הצפוי בשל משבר הקורונה, יש חשיבות לכך מיוחדת". על פי ההערכות מדובר בחיסכון מצטבר שנתי בסך כ- 60 מיליון שקל מלשכות השרים בלבד (ההערכה הכלכלית בוצעה על פי ממוצע עלות לשכת שר בשנה העומדת על 5.5 מיליון שקלים בשנה החישוב כולל 30 שרים – 4 סגני שרים).

בחוות הדעת מציינים החוקרים כי "ריבוי שרים יפגע ביעילות הדיונים ותהליכי קבלת ההחלטות בממשלה; הקמת משרדים שנחיצותם מוטלת בספק; ויהווה פגיעה בעבודת הכנסת עקב הקטנת מספר הח"כים הפנויים לעבודה פרלמנטרית.

השוואה של ישראל ל-10 דמוקרטיות בעלות סדר גודל דומה

  אוכלוסייה (במיליונים) מספר השרים שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט  מספר משרדי הממשלה (אפריל 2019)
שוודיה 10.2 23 6.60% 12
ישראל 9.1 23 19.20% 29
נורבגיה 5.5 20 11.80% 15
דנמרק 5.9 20 11.20% 18
פורטוגל 10.3 20 8.70% 16
פינלנד 5.6 19 9.50% 12
הולנד 17.3 16 10.70% 11
אירלנד 5.2 15 9.40% 16
סלובקיה 5.4 16 10.70% 13
צ'כיה 10.7 15 7.50% 14
אוסטריה 8.9 15 8.20% 11

היחס בין מספר חברי הקואליציה למספר חברי הממשלה ב-26 דמוקרטיות, 2007-2004

מספר השרים בממשלות ישראל, 2015-1949*

*התרשים מציג את מספר השרים (לרבות ראש הממשלה) בממשלות שהורכבו לאחר בחירות, ביום השבעת הממשלה ועד שבוע לאחר השבעתה.