חוות דעת

מנגנון ההכרזה על פרטים זרים כ"פעילי טרור" יוצר פגיעה משמעותית בזכויות הפרט

בעקבות ההצעה בתזכיר חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 7) (הכרזות על יחידים ותיקונים שונים), התשפ"ב-2022, להסמיך את שר הביטחון להכריז על פרטים זרים כפעילי טרור, חוקרי המכון מבקשים להדגיש כי מנגנון ההכרזה - המאפשר לרשות המבצעת לקבוע שאדם מעורב בטרור, בהליך מינהלי הנסמך לעתים קרובות על חומר חסוי – טומן בחובו פגיעה משמעותית בזכויות יסודיות של הפרט