פרלמנט - גליון 52 גיליון 52

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

משרד הפנים ושר הביטחון

לאחרונה התעורר בישראל דיון ציבורי ביחס לתכונות ולניסיון הנדרשים משר הביטחון. הסוגיה התמקדה בשאלה האם אדם ללא עבר צבאי עשיר יכול למלא תפקיד זה בהצלחה. היו שטענו שבניגוד למשרדי ממשלה אחרים שבהם השר אינו איש מקצוע (לדוגמא, שר הבריאות אינו רופא), שר הביטחון צריך להיות אדם בעל רקע צבאי.
הצורך בניסיון צבאי נדרש משר הביטחון בשל חשיבות הנושא הביטחוני ובשל מורכבות הסוגיות הביטחוניות. לעומת זאת, אחרים הדגישו ששר הביטחון לא אמור לתפקד כרמטכ"ל-על, אלא מוטלים עליו מטלות ותפקידים שאינם שונים מהותית מאלה של משרדים אחרים.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

זכויות חשודים - השפעה של חקיקת יסוד

חקירה של חשודים בפלילים היא פעולה שתכליתה חקר האמת וגילוייה. זהו אינטרס ציבורי ראשון במעלה. לשם כך המשטרה אוספת ראיות שבית המשפט מקבלן ונעזר בהן לשם גילוי האמת.
האם על בית המשפט לקבל ראיה שהושגה בדרכים לא כשרות, תוך פגיעה בזכויות החשוד, או לפסול אותה?

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מה קרה מאז?

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

ממדף הספרים החדשים- שאלה של כבוד - כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית

לקביעת "כבוד האדם" כערך חוקתי וכאחד מערכי היסוד של מדינת ישראל קודמת מסורת הגותית עתיקת יומין הנעוצה בערכיו ההומניסטיים של המקרא מחד גיסא ובמסורות הפילוסופיות אשר עיצבו את פני התרבות הדמוקרטית ליברלית במערב מאידך גיסא.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

בחירות בעולם: איטליה והונגריה

במהלך חודש אפריל התקיימו שתי מערכות בחירות באירופה – באיטליה ובהונגריה – אשר הוכרעו בהפרשים צמודים לטובת מפלגות המרכז-שמאל. באיטליה ניצח רומני פרודי את ראש הממשלה סילביו ברלוסקוני, ובהונגריה ניצחה פעם נוספת המפלגה הסוציאליסטית את המפלגה השמרנית.