פרלמנט | גליון 52

מה קרה מאז?

תעודת זהות

במדור זה אנו חוזרים אל מאמרים שהתפרסמו בעבר ובוחנים התפתחויות בנושא שבו דן המאמר שחלו מאז פרסומו.

"תעודת זהות בארץ ובעולם - מבט משווה" (גיליון 49)

במאמר זה נדונה הצעת החוק בבריטניה שעסקה בהנפקת תעודות זהות בעבור אזרחי בריטניה. ההצעה שהוגשה במאי 2005 ביזמת ממשלת הלייבור, עוררה דיון ציבורי רחב והתנגדות רבה; אך בסופו של דבר התקבלה פשרה באפריל 2006, ובית הנבחרים הבריטי אישר הנפקת תעודת זהות חובה לכל מקבל דרכון חדש החל מ-2010. אזרחים שמבקשים לחדש את דרכונם לפני ה-1 בינואר 2010 יצורפו לרשימה לאומית, אך לא יהיו חייבים להסכים לתעודת זהות עד לתאריך זה (אם כי בכל מקרה יצטרכו לשלם 93E בסך הכול). ההצעה, שאושרה בפרלמנט ברוב של 280 לעומת 60 מתנגדים (המפלגה הליברל-דמוקרטית), מציינת את סיומו של מאבק בן שנתיים. המאבק עיכב בשישה חודשים את הקמתו של מאגר מידע מרכזי של האוכלוסייה הבוגרת; אבל פרטיהם של הראשונים מקב 44 מיליון מחזיקי הדרכונים אשר יחדשו את מסמכיהם יתווספו למאגר החל מן המחצית השנייה של השנה הבאה. תעודת הזהות הראשונה עתידה להיות מונפקת ב-2008.