פרלמנט - גליון 47 גיליון 47

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מקצועות ה"צווארון הורוד"

השונות בייצוג מספרי של נשים וגברים במקצועות ובענפים כלכליים שונים מאשרת את קיומם של מקצועות "גבריים" ומקצועות "נשיים". אם לא כן, היינו עדים לשיקוף של היחס הדמוגרפי בין גברים לנשים, העומד על 50 אחוזים פחות או יותר (זהו גם, בקירוב, שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל כיום). והנה, קיימים מקצועות שבהם הדומיננטיות הנשית גדולה מ-90 אחוזים – כמו בתעשייה הכבדה, בתחום התובלה, הבינוי והחקלאות – עד שאפשר לדבר על שוק עבודה דואלי, האחד לגברים והאחר לנשים.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מהו שם?