פרלמנט | גליון 44

תמונות מידע

| מאת:

השירות הציבורי בישראל ובמדינות המערב

 

טבלה 1: אוכלוסייה, כח העבודה ואחוז עובדי הציבור

נקודות מבט:

• אחוז עובדי הציבור בישראל אינו חריג בהשוואה למדינות המערב האחרות.
• מאז 1995 יש ירידה עקבית באחוז זה, שרק נבלמה בעקבות האירועים הביטחוניים

   סך כל האוכלוסייה: 2000 סך כל האוכלוסייה בכוח העבודה*: 2000 אחוז עובדי הציבור (כולל חברות- ללא מלכ"רים) : 2000 אחוז שינוי נטו עובדי ציבור (כולל חברות ללא מלכ"רים): 2002/1995
אלפי תושבים  אלפי תושבים אחוז  מכוח העבודה  אחוז השינוי
ישראל 1995 5612  2199 12.3  
ישראל 2000 5369 2435 10.9  
ישראל 2002  6631 2546 11.2 2.4
 אוסטריה  8102 3915 11.2 0.6-
אוסטרליה  19662  9942 15.2 7.3-
איטליה 57189 23721 13.2  0.1
 אירלנד 3838 1781 14.1 18.5
ארה"ב 278357 140863 14.1 6.9
גרמניה 82160  39731 10.7  9.5-
 דנמרק 5293  2853  22.6 0.5
הולנד 15786 8058 10.5 7.8
הונגריה 10036 4111  19.2 3.1-
 יוון  10321 4437 6.1 0.2-
לוכסמבורג 433 189 6.9 18.8
 נורווגיה 4465 2350 5.7 0.6-
ניו זילנד 3942 1979 11.6 0.5-
 ספרד  39211 16844 11.2 10.9
 פולין 38765 17311 12.4  10.9
 פינלנד 5176 2609 20.8 2.1
צ'כיה 10267 5181 13.9  4.6
צרפת 59039 26226 18.3 6.8
 קנדה 31147 15999 15.8 2.7


לתשומת לבכם
: הנתונים המופיעים עם קו תחתון מתייחסים לסך כל המשרות ולא לעובדים

הגדרה: כח העבודה כולל כל בן אדם שמלאו לו 15 שנה אשר היה מועסק בתקופה הנבדקת באופן קבוע.

גם נכללים בהגדרה אותם אנשים אשר לא עבדו אך חפשו עבודה מיידית באופן פעיל.

המונח לא כולל עקרות בית, סטודנטים ואנשי צבא (בסדיר או בקבע) וכד'.

נתונים מתוך:

- דין וחשבון על הוצאות שכר של גופים ציבוריים, משרד האוצר, 1996, 2000, 2002.

- הירחון הסטטיסטי לישראל, הלמ"ס - דצמבר 1999, דצמבר 2003.

- עיבודים מקוריים מאת אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

- OECD: Highlights of Public Sector Pay and Employment trends: 2002.

- I.L.O. Labor Statistics - Total and Economically active population. In
http://laborsta.ilo.org.

- UN Population Division: Population in 1999 and 2000 - All Countries. In: World Population Prospects, Vol. 1.

 

טבלה 2: עלות שכר של עובדי ציבור מול הכנסה לאומית והוצאה ציבורית

נקודות מבט:

• ההוצאה הציבורית הכוללת בישראל הינה נמוכה יחסית בהשוואה למדינות המערב.
• מנגד, עלות השכר הכוללת לעובדי הציבור למיניהם הינה בין הגבוהות בקבוצה.

   תוצר מקומי גולמי לגולגולת הוצאה לצריכה ציבורית כוללת** תמורה כוללת לעובדי ציבור*
 כוח הקנייה בדולרים ארה"ב (שיטת DPP) אחוז מהתמ"ג השנתי- 2000 אחוז מהתמ"ג השנתי- 2000
ישראל 1995   29.7 17.7
ישראל 2000   27.8 15.4
 ישראל 2002 19000 30.9 16.6
אוסטריה 28910 49.8 11.8
אוסטרליה 27440 33.2 8.2
 איטליה  26170 50.0 10.3
ארה"ב 36110 31.4 7.8
בלגיה 28130 51.4 11.7
בריטניה  26580  40.9  11.1
גרמניה 26980  48.1 10.4
 דנמרק 30600 56.8 17.1
הולנד 28350  44.6  7.8
הונגריה 13070 44.5 8.1
ניו זילנד 20550 38.9 9.4
 ספרד 21210  39.9 11.6
 פולין 10450  44.9 9.5
פורטוגל 17820 43.5 13.9
 פינלנד 26160 51.8 15.8
צ'כיה 14920 40.9 7.9
צרפת 27040  52.6 11.3
 קנדה 28930 42.4 11.4
שבדיה 25820 59.0 16.1


לתשומת לבכם
: הנתונים שמתחתם קו מתייחסים לשנים קודמות במקור (סוף שנות התשעים)

הגדרה:

* התמורה לשכירים כוללת את תשלומי השכר לעובדים וכן את הפרשות המעבידים לקרנות, קופות פנסיה, מסים וכד'.
**ההוצאה לצריכה ציבורית כוללת את סך כל צריכת המגזר הממשלתי (הממשלה, המוסדות   הלאומיים, הרשויות המקומיות וכד'). היא מורכבת מהוצאה אינדיבידואלית (שירותים לפרט הממונים ע"י הממשלה) והוצאה קולקטיבית (הוצאות מנהל ושירותים לכלל כגון ביטחון, סדר ציבורי וכד').

נתונים מתוך:

- השנתון הסטטיסטי לשראל, הלמ"ס, 1996, 2001, 2003.

- עיבודים מקוריים מאת: אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

- OECD: Summary of the PSPE Data Analysis and Future Directions for HRM Data Collection, July 2000.

- World Bank GNI per Capita-Atlas Method and PPP. In World Development Indicators, April 2004.

טבלה 3: עובדי מדינה ועובדי ציבור אחרים - שינויים במשקלם היחסי

נקודות מבט:

• בישראל ההפרטה של החברות הממשלתיות הביאה לצימצום מזערי בלבד של משקל העובדים בתוך המגזר הציבורי, מאז 1995.
• באותה תקופה יש ירידה עקבית של משקל עובדי המדינה מסה"כ עובדי הציבור וגידול במקביל במשקלם של עובדי הציבור האחרים. (עיריות, הרשויות המקומיות, התאגידים החוקיים וכד').

הגדרה:

* "עובדי ציבור אחרים" בישראל כולל את עובדי רשויות מקומיות, עיריות, איגודי ערים, חברות עירוניות, מועצות דתיות, תאגידים חוקיים וכד'.

לא כלולים בקטגוריה זאת עובדי מדינה, ועובדי חברות ממשלתיות. כמו כן לא נכללו עובדי הגופים הפרטים הנתמכים ע"י הממשלה.

נתונים מתוך:

- I.L.O.: Statistics on Public Sector Empolyment: Methodology. Structures and Trends (By M. Hammouya), 1999.

- דין וחשבון על הוצאות שכר של גופים ציבוריים, משרדי האוצר, 1996, 2000, 2002.

- הירחון לסטטיסטיקה לישראל, הלמ"ס - דצמבר 1999, דצמבר 2003.

- עיבודים מקוריים מאת: אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

נקודות בולטות:

• יש מגמה של ירידה עקבית בהוצאה הציבורית הכוללת, במיוחד מאז 1990. רק בעקבות האירועים הביטחוניים החלה המגמה להתהפך.
• באותו פרק זמן, יש מגמה של יציבות ואפילו עלייה בתרומה של המגזר הציבורי לתמ"ג. לא הייתה עלייה בעלות השולית של המגזר הציבורי.

   עובדי מדינה (ארציים) עובדי ציבור אחרים (ללא מלכ"רים וחברות) חברות ממשלתיות (ארציות)
כאחוז מסה"כ עובדי הציבור  כאחוז מסה"כ עובדי הציבור כאחוז מסה"כ עובדי הציבור
ישראל 1995   39.0 40.8  20.2
ישראל 2000 36.1  44.1  19.8
 ישראל 2002 36.6 43.9 19.4
 אירלנד 70.0 10.8 19.2
ארה"ב 13.8 86.2 אין פירוט של חברות 
ברזיל 11.7 81.3 6.3
גרמניה  79.9 אין פירוט של רשויות מקומיות 20.1
דנמרק 17.5 74.8 7.7
הונגריה  27.6 21.7 50.8
יפן 24.8 75.2 אין פירוט של חברות
 מכסיקו  40.0 48.8  11.2
נורווגיה 18.9 66.4 14.7
 ניו זילנד 78.0 7.8 14.3
 ספרד 43.8 44.1  12.0
פולין 45.5 אין פירוט של רשויות מקומיות  54.5
פינלנד  16.8 77.0 12.9
צ'כיה 64.1 אין פירוט של רשויות מקומיות  35.9
קנדה 12.1 84.6  3.3
 קפריסין 35.2 41.1 8.4
רוסיה 9.8 אין פירוט של רשויות מקומיות 90.2


הגדרה
:

* "עובדי ציבור אחרים" בישראל כולל את עובדי רשויות מקומיות, עיריות, איגודי ערים, חברות עירוניות, מועצות דתיות, תאגידים חוקיים וכד'.

לא כלולים בקטגוריה זאת עובדי מדינה, ועובדי חברות ממשלתיות. כמו כן לא נכללו עובדי הגופים הפרטים הנתמכים ע"י הממשלה.

נתונים מתוך:

- I.L.O.: Statistics on Public Sector Empolyment: Methodology. Structuresand Trends (By M. Hammouya), 1999.

- דין וחשבון על הוצאות שכר של גופים ציבוריים, משרדי האוצר, 1996, 2000, 2002.

- הירחון לסטטיסטיקה לישראל, הלמ"ס - דצמבר 1999, דצמבר 2003.

- עיבודים מקוריים מאת: אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 

תרשים 1: תרומת המגזר הציבורי לתמ"ג בהשוואה לצריכה הציבורית

נקודות בולטות:

• יש מגמה של ירידה עקבית בהוצאה הציבורית הכוללת, במיוחד מאז 1990. רק בעקבות האירועים הביטחוניים החלה המגמה להתהפך.
• באותו פרק זמן, יש מגמה של יציבות ואפילו עלייה בתרומה של המגזר הציבורי לתמ"ג. לא הייתה עלייה בעלות השולית של המגזר הציבורי.

נתונים מתוך:

- השנתון הסטטיסטי לישראל, הלמ"ס, 1996, 2001, 2003.

- עיבודים מקוריים מאת: אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.