עשור למכון הישראלי לדמוקרטיה - דברי ברכה מפי נשיא המכון ד"ר אריק כרמון

לפני עשר שנים יצא המכון הישראלי לדמוקרטיה לדרכו. לאחר שנים ארוכות של הכנה, התלבטויות וניסיונות לגיוס תמיכה התחיל גרעין קטן של חברים לפעול בדרך למימוש החזון. למן היום הראשון מאופיינת עבודתו של המכון, באמצעות עמיתיו וראשי התוכניות שבתוכו בכך שהם מגייסים את הידע המחקרי והתיאוריות האקדמיות ברמה גבוהה ביותר בשירות ההמלצות הקונקרטיות, המעשיות לשם חיזוק ושיפור מוסדות הדמוקרטיה וערכיה. למן היום הראשון ולאורך כל אחת מעשור שנותיו בנה וממשיך לבנות המכון את תוכניותיו מתוך שיג ושיח ישיר עם מקבלי ההחלטות בישראל והמחוקקים.

במבט לאחור אנחנו יכולים לציין בסיפוק מפעלים כמו כנסי קיסריה, הכנסים הכלכליים החשובים במדינה, עשרות ניירות עמדה וספרים, אות הדמוקרטיה שהוענק למזכיר המדינה האמריקאי לשעבר מר' ג'ורג' שולץ, לנשיא גרוזיה אדוארד שווארנדזה ואשר יוענק השנה במסגרת האירועים לציון עשר שנות המכון לעו"ד חיים צדוק, עשרות רבות של שולחנות עגולים - ומעל לכל תוכניות המחקר המונהגות ע"י העמיתים הבכירים של המכון.

חברי העמיתים הבכירים של המכון מנהלים את ליבת הפעילות של המכון המתבססת על שבע תוכניות ארוכות טווח ובהן תוכניתו של פרופ' דייב נחמיאס - מרכזי סמכות ואחריות בסקטור הציבורי, פרופ' מרדכי קרמניצר - התהליך החוקתי, פרופ' אשר אריאן - תהליכי דמוקרטיזציה ורפורמה פוליטית, פרופ' רות גביזון - מיפוי שסעים בחברה לקראת אמנה חברתית, פרופ' ירון אזרחי - תקשורת ודמוקרטיה, והפרופסורים אבי רביצקי וידידיה שטרן העוסקים בסוגיות הקשות של דת ומדינה ידידיה חוקר וממליץ גם בתחום של עסקים ודמוקרטיה.

כאשר אנו מסתכלים קדימה אנו רק יכולים לקוות שנשכיל להתמיד במאמץ שתכליתו לחבר בין מסקנות מופשטות לבין סמבטיון המציאות המשתנה. נדמה לי שמעמדו של המכון כיום כבר מתחיל להיות קשור בתודעה הציבורית במאמץ הזה שביטויו העיקרי הוא הניסיון להיות רלוונטי.
הדמוקרטיה בישראל היא דמוקרטיה מתהווה ותמשיך להיות כזו עוד תקופה לא מבוטלת.

בהעדר מסורת מגובשת ויציבה של אחריות לריבונות פוליטית קיימת סכנה ואיום אמיתיים שהשסעים בחברה יפגעו פגיעות אנושות בדמוקרטיה. במציאות הזאת נועד למכון התפקיד של הגורם החושב והמציע לעוד הרבה שנים.