פרלמנט | גליון 33

מינוי שופטים לבתי משפט לחוקה ולמנגנוני ביקורת שיפוטית

טבלה: קריטריונים חוקיים למינוי שופטים למנגנוני ביקורת שיפוטית בעולם

--- מדינה/ קריטריונים חוקיים גודל ההרכב השכלה ניסיון מקצועי ייצוג אזורי כהונה מוגבלת גיל פרישה אין קריטריונים
בית משפט לחוקה אוסטריה 14 4 4 4 --- 70 ---
איטליה 15 4 --- --- 4 --- ---
גרמניה 16* 4 4 --- 4 68 ---
צרפת 9 --- --- --- 4 --- 4
ספרד 12 4 4 --- 4 --- ---
 בית משפט עליון ארה"ב 9 --- --- --- --- --- 4
אוסטרליה 7 4 4 --- --- 70 ---
הודו 26 4 4 --- --- 65 ---
קנדה 9 4 4 4 --- 75 ---

 
*ההרכב מתחלק באופן שווה בין שני בתים נפרדים.

הכתוב מבוסס על:

• Avril, P. & J. Gicquel, Le Conseil Constitutionnel, Paris: Montchrestien, 1992.
• Barak, A., "The Role of the Supreme Court in a Democracy," Israel Studies, Vol. 3 (2), Fall 1998, pp. 6-29.

• Bell, J., French Constitutional Law, Oxford: Clarendon Press, 1992.

• Biskupic, J. & E. Witt, Guide to the U.S. Supreme Court, Vol. 2, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1997.

• Kirwan, K., "The Use and Abuse of Power: The Supreme Court and Separation of Powers," The Annals, Vol. 537, January 1995, pp. 76-84.

www.uni-wuerzberg.de/law