פרלמנט | גליון 15

ממדף הספרים בחו"ל

איזו השפעה יש לנשים בתפקידים פוליטיים? האם יש לתת-הייצוג של נשים השפעה על המדיניות הנקבעת ברמות השונות של השלטון? אלה נושאי המחקר שהוציא המרכז לאישה ולפוליטיקה האמריקאית (CAWP) של אוניברסיטת רוטגרס. מתוצאות משאל טלפוני בין חברי פרלמנט גברים ונשים, התברר שיש פער משמעותי בין מחוקקים נשים לגברים בתחומי המדיניות. בשישה מתוך שמונה תחומים, חברות פרלמנט נטו יותר מעמיתיהן הגברים לתמוך במדיניות פמיניסטית וליבראלית, כגון תמיכה בשויון זכויות או בביטול הגבלות על הפלות ונטיה פחותה יותר לתמוך בעונש מוות או באנרגיה גרעינית. הנטייה נמצאה בקרב מחוקקות משתי המפלגות (הדמוקרטית והרפובליקנית).

מחוקקות נבדלו ממחוקקים גם בפעילותן. אצל נשים יותר מאשר גברים (51% לעומת 37%), העדיפות העליונה בתחום החקיקה בה עבדו הייתה לנושאים שמקובל לכנותם 'נשיים', כלומר - חוקים של זכויות נשים וחוקים העוסקים בתחומי עניינים מסורתיים של נשים.

חלקו השני של המחקר עסק בהשפעת נשים על תפקידים ציבוריים. נעשו מחקרים שהשוו מחוקקים נשים וגברים בבתי מחוקקים של מדינות שונות, נשים בתפקידים מנהליים, נשים ראשי ערים, נשים במשרדי הביטחון והחוץ הפדראלים, נשים שופטות וכד'.

המסקנה הכללית העולה היא שיש לנשים השפעה מובחנת על מדיניות ממשלתית (למשל, בזכויות נשים ומדיניות ילדים ומשפחה) ועל תהליכים ממסדיים. זאת, למרות שהן פועלות ברמה המקומית, ברמת המדינה וברמה הפדרלית ובאות מרקעים שונים. מידת ההשפעה של נשים תלויה במספר הנשים במוסד, סוג הסלקציה שעברו בכניסה לתפקידן (מידת ההומוגניות בדרישות לתפקיד) והנורמות של המוסד (תחום עיסוק, מידת הקיבוע של תקדימים, וכדומה).

המחקר השני נעשה במטרה להבין טוב יותר את הגורמים שמסייעים לנשים להיבחר ואת הגורמים המעכבים בעדן, ועסק בניסיונן של נשים שהצליחו בפוליטיקה אלקטורלית ושלמדו לשחק את המשחק הפוליטי.

נמצאו כמה מאפיינים דמוגרפיים בקרב מועמדות: גילן נע בין 40 ל-59, הן בעלות השכלה אקדמאית, הן עובדות בתפקידים מקצועיים או ניהוליים, הן אינן נשואות או נשואות לבני זוג התומכים בפעילותן ואין להן ילדים צעירים. ניסיון פוליטי שהתברר כיעיל לנשים: שירות במשרות ברמות השונות של המנהל, עבודה במערכות בחירות או בצוותים של אישי ציבור נבחרים והנחיה וסיוע מצד יועצים שהם לרוב נשים.

בקשר לתפקיד המפלגות, התברר כי מנהיגי מפלגות היו פעילים ביותר בגיוס נשים שהתמודדו בתנאים האלקטורליים הקשים ביותר, ובגיוס נשים שהתמודדו על 'מושבי נשים' (מושבים שנשים החזיקו בהן בעבר), ופחות - בגיוס נשים שהתמודדו על מושבים רגילים.

גורמים אחרים שנמצאו חשובים היו משאבים כספיים מספיקים, קבוצה נאמנה של חברים ותומכים, דאגה לנושאים של מדיניות ציבור, ביטחון עצמי ביכולתן להחזיק בתפקיד, והכוח הפנימי להילחם באפליה נגד נשים.

The Impact of Women in Public Office. The Center for the American Woman and Politics, 1991.
Women's Routes to Elective Office. The Center for the American Woman and Politics, 1983.

מחקר עדכני, אף הוא בקונטקסט האמריקני, עוסק בתדמית של הפוליטיקאית. המחברת בודקת את השפעתם של סטראוטיפים לגבי מין המועמד על מערכות בחירות. לפי ממצאיה, לא זאת בלבד שסטראוטיפים לגבי גברים ונשים מעצבים את השקפת הבוחר לגבי המועמד ומתבטאים בכיסוי התקשורתי לו זוכים המועמדים, אלא שהמועמדים לוקחים בחשבון תפיסות סטראוטיפיות של הציבור ומתכננים את מערכות הבחירות שלהם בהתאם. לדוגמה, מצפים מנשים להיות פחות אגרסיביות בהתבטאויותיהן במערכת הבחירות ולהתמקד בנושאים כמו חינוך ובריאות. לגבי התקשורת, המחברת מוצאת כי זו מגיבה יותר למסרים של מועמדים גברים, ונשים מועמדות זוכות פחות לסיקור ענייני (הכיסוי התקשורתי מתמקד יותר בתכונות אישיות ופחות בנושאים בהם עוסקות המועמדות).

שלושת ההיבטים הללו: תפיסות הציבור, כיסוי עיתונאי ואסטרטגיית בחירות, נבדקים בקונטקסט של שני סוגי בחירות בארה"ב: הבחירות לסנאט, שנערכות במישור הפדרלי, והבחירות למשרת המושל שנערכות ברמת המדינה. היא מוצאת שהבחירות למשרת המושל מיטיבות יותר עם הנשים, משום שהנושאים המועלים בהן נתפסים כ'נשיים' יותר. לעומת זאת, אותם סטראוטיפים פוגמים בהצלחת נשים בבחירות לסנאט, בהן מודגשים נושאים לאומיים כמו מדיניות חוץ וביטחון.

לאור ממצאיה, המחברת מעלה כמה הצעות למועמדות כיצד להתגבר על המכשולים שהכיסוי התקשורתי מציב, על ידי הדגשת התנהגות שאיננה סטריאוטיפית.

Kahn, Kim. The Political Consequences of Being a Woman. Columbia University Press, 1996.

המצב מעבר לאוקיינוס האטלנטי איננו טוב בהרבה. ספר שיצא בשנת 1996 ונקרא 'נשים ופוליטיקה' הוא אסופה של מאמרים על נשים בפוליטיקה ומדיניות לגבי נשים בבריטניה וצפון אירלנד. מחוסר מקום נדון רק במספר מאמרים.
Pippa Norris בודקת במאמרה אם עלייה בייצוג נשים בפרלמנט הבריטי תביא לשינוי מהותי במוסד מבחינת נושאים ודרכי עבודה. על סמך מידע על העדפות מבחינת מדיניות של גברים ונשים בפרלמנט, בקרב חברי מפלגות ובחברה בכללה, מוצאת המחברת, שנשים נוטות יותר לתמוך בנושאים של זכויות נשים, דואגות יותר לנושאים של מדיניות חברתית ונותנות עדיפות גבוהה יותר לעבודה על ענייני מחוז הבחירה שלהן. יחד עם זאת, אין להגזים בחשיבות הבדל זה שכן, כצפוי בפוליטיקה הבריטית, המפלגה עודנה הגורם המבחין המשמעותי ביותר בין פוליטיקאים.

שלושה מאמרים אחרים בספר מתייחסים לשינויים שחלו במפלגת הלייבור מאז סוף שנות ה-70. מאמרה של Sarah Perrigo עוסק בצירוף של המהלכים בהיסטוריה של המפלגה שהביא הישגים לנשים: הפנייה לנשים בראשית שנות ה-80, השינויים המבניים ונכונות של הפעילות להתגמש בעמדותיהן. מאמרה של Clare Short, חברת פרלמנט מטעם הלייבור, מציג את המאבקים על שריון והבטחת משרד לנשים מנקודת ראותה. Judith Squires מתייחסת לביקורת שנמתחה לאחרונה על נושא השריון בלייבור, על-ידי מנהיגה החדש טוני בלייר. היא מתייחסת להיבטים התאורטיים והפרקטיים של ייצוג נשים בלייבור, ומבקשת להרחיב את התפיסה גם למוסדות שלטון אחרים.

Lovenduski, Joni and Pippa Norris, eds. Women in Politics. Oxford University Press. 1996.

ספרה החדש של יעל ישי, פרופ' למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, שהופיע באנגלית, עוסק בנשים בפוליטיקה הישראליתוהמתח שבהגדרתן העצמית הפוליטית בין המחויבות לקונסנזוס הלאומי ולמאבקים המשותפים (ה'דגל') לבין המאבק על זכויותיהן וביטויין הפוליטי כנשים (ה'כרזה'). המחברת מתייחסת למגוון נושאים, תוך סקירה קצרה של חומר השוואתי והתמקדות בהיבטים הישראליים.

בספר שלושה חלקים. הראשון עוסק בחלקן של נשים במבנה העצמה של המדינה: ייצוגן באליטה הפוליטית והמנהלית ופעילותן המוסדית (בהתארגנויות של נשים ובמפלגות פוליטיות). החלק השני עובר לעסוק במידת ההשתתפות הפוליטית של נשים. החלק השלישי בוחן מדיניות העוסקת בנשים, ובייחוד את השפעתם של ארגוני נשים על עיצובה והוצאתה לפועל. המחברת בודקת את המדיניות הכלכלית והחקיקה להשגת שוויון בתנאים המדיניות לגבי המשפחה והמדיניות לגבי הפלות.
המחברת מוצאת שנשים בישראל נעות יותר ויותר מכיוון ה'דגל' לכיוון ה'כרזה'. השינוי בולט יותר ככל שיורדים ברמה הפוליטית מהארצי למקומי.

Yishai, Yael. Between the Flag and the Banner. SUNY Press, 1997.