פרלמנט | גליון 12

שולחן עגול: פריימריס

"... עידן המפלגות המסורתיות תם ועבר מן העולם..."

האם הפריימריס תורמים לדמוקרטיה? מה הקשר בין שיטת הפריימריס לבין המימון הכספי שלהם? האם הפריימריס אכן מהדקים את הקשר הבלתי-אמצעי של המועמד עם הבוחרים? שאלות אלה ואחרות עמדו במרכז הדיון שהתקיים ביום ג', 11 ביוני 1996, במסגרת 'פורום השולחנות העגולים' של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הדיון הוקדש להפקת לקחים משיטת הפריימריס מהיבטים שונים, ומסקנותיו יהוו בסיס לניתוח ולמחקר שיבוצעו על-ידי המכון. בדיון השתתפו חברי כנסת ותיקים לצד מתמודדים חדשים - ביניהם כאלה שהצליחו בפריימריס וכאלה שהפסידו ולא נכנסו לרשימת המפלגה לכנסת. כמו כן השתתפו יו"ר הוועדה המרכזית של הבחירות המקדימות במפלגת העבודה ועמיתים בכירים במכון הישראלי לדמוקרטיה.

הדיון נפתח בעדותה של גב' מור שמגר, מתמודדת חדשה בפריימריס של הליכוד. התייחסותה נגעה לשני נושאים מרכזיים שחזרו ועלו בדיון: הקשיים העומדים בפני מתמודדים חדשים וסוגיית גיוס הכספים. אחד הדגלים המרכזים שנשאו המצדדים בשיטת הפריימריס היה פתיחת המערכת לאנשים חדשים. שמגר מציינת כי על אף זאת, היא נתקלה עדיין בחשדות פנים-מפלגתיים ובניסיונות למניעת מידע. ח"כ לנדאו טען כי רענון השורות נכשל בליכוד, והצליח מעט יותר בעבודה; אולם, ככלל, ניתן לומר שיעד זה לא הושג. יוצאים מכלל זה הם אלופי צה"ל, שמצליחים לחדור למערכת המפלגתית בקלות יחסית.

ח"כ אופיר פינס, שהתמודד בפריימריס של מפלגת העבודה, טען כי אחד מן התוצרים הנלווים של השיטה החדשה, בעיקר אצל מתמודדים חדשים, הוא התלות באמצעי התקשורת. זוהי הדרך היחידה בה ניתן להגיע לחשיפה רחבה ולמודעות של אלפי המצביעים. ח"כ לנדאו טען כי התקשורת הופכת לגורם מרכזי וחשוב, המביא לחיפוש מתמיד של גימיקים ויוצר לחץ לשינוי נורמות התנהגות של מתמודדים.

ח"כ לנדאו התייחס לליקויים נוספים של השיטה, וביניהם שינוי אופי המפלגה תוך כרסום גובר והולך של היסוד האידאולוגי, והחלשת מוסדות המפלגה ופעיליה עד כדי פגיעה משמעותית במקומו של הארגון המפלגתי בחיים הפוליטיים. הוא סיים את דבריו בקריאה לשנות את שיטת הפריימריס, המהווה לדעתו סכנה לשלטון הפרלמנטרי.

ח"כ צוקר חלק על דברי ח"כ לנדאו, וטען כי תקופת הפריימריס היא התקופה הסואנת והפורחת ביותר עבור המפלגה, הזוכה להתפקדות המונית והשתתפות ישירה של הבוחרים. עידן המפלגות המסורתיות, כפי שמתאר אותן ח"כ לנדאו, תם ועבר מן העולם.

ח"כ נעמי חזן התייחסה לשיטת הפריימריס כחלק בלתי נפרד משיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה. אי-קיומה של חשיבה אינטגרלית היא שמביאה לתוצאות הרסניות בשלוש מערכות הבחירות: הפריימריס, הבחירות לראשות הממשלה והבחירות לכנסת. כל המשתתפים בדיון התייחסו לתופעות ה'דילים' ו'קבלני הקולות' שהתגלו במהלך מערכות הבחירות. ח"כ לנדאו טען כי אלה מתחילים לשלוט במערכת, וצפוי כי במהלך השנים הבאות נראה חוטים ברורים המובילים בין אנשי הממון לבין הפרלמנט, תוך כדי השחתה הדרגתית של המפלגות מבחינה ציבורית. לדעת השר לשעבר שיטרית, שיטת קבלנות הקולות יכולה להתקיים רק במערכת קטנה וסגורה, ולכן אם רוצים להנהיג את שיטת הפריימריס יש לעשות זאת רק במתכונת פתוחה.

לסיכום - על אף ציון הבעיות והקשיים, רוב המשתתפים בדיון הביעו את תמיכתם בשיטת הפריימריס עם הכרה בצורך להנהיג תיקונים ושיפורים.