פרלמנט | גליון 12

שולחן עגול: משאלי עם

בימים האחרונים של הממשלה הקודמת עלה נושא משאל עם לדיון ציבורי. ב-29 באפריל 1996 התקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה דיון מעמיק בנושא במסגרת "פורום השולחנות העגולים". השתתפותם של שלושה מומחים בין-לאומיים באמצעות שיחות ועידה סימולטניות תרמה רבות להעשרת הדיון. פרופ' ג'ובני סרטורי מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, פרופ' ארנד לייפהרט מאוניברסיטת קליפורניה בסן-דיאגו, ופרופ' אוסטין רני מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, צידד בשימוש במשאל עם במקרים נדירים של הכרעה בנושא ייחודי ומוגדר כגון תיקון לחוקה או - במקרה הישראלי - חתימת הסכמי שלום. דמוקרטיה ישירה כזאת עשויה להקנות לגיטימחיה לצעדים מסויימים של ממשלה אפילו במקרה שהתוצאה שקולה, ואף לתת לעם הרגשה של שיתוף בהכרעות גורליות. פרופ' קרמניצר, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הצביע על חשיבות ניסוח השאלה בידי ועדה נייטרלית. לדעתו, אין חשש לערעור נוסף של מעמד הכנסת בשל הנהגת משאל עם נוסף של מעמד הכנסת בשל הנהגת משאל עם חד-פעמי.