פרלמנט | גליון 11

סמכות אחריות ותקצוב לאומי

יש להפריד בין קביעת מדיניות לבין ביצוע מדיניות

"אנו מקיימים מערכת מבנית מאוד שמרנית, בעוד אנו מרגישים צעירים" - אומר השר ד"ר יוסי ביילין בכנס בנושא "סמכות, אחריות ותקצוב לאומי", שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה בדצמבר 1995 בשיתוף משרד הכלכלה. הכנס יועד לאנשי המנהל הבכיר במשרדי הממשלה, והשתתפו בו השר ד"ר יוסי ביילין, הגברת ג'ודי זאל-קוזאק, חברה בצוות של סגן נשיא ארצות-הברית, אל גור, לרפורמה בממשלה האמריקאי, פרופ' דייב נחמיאס, עמית בכיר במכון לדמוקרטיה, פרופ' יצחק גל-נור, נציב שירות המדינה, מנכ"לי משרדי הממשלה וחשבי המשרדים ואורחים מכובדים נוספים. מטרת הכנס הייתה להעלות לסדר היום את חשיבותה ונחיצותה של רפורמה במנהל הציבורי בארץ, תוך התייחסות ולמידה מן המודל האמריקאי.

השר ד"ר יוסי ביילין העריך, כי כיום יש עובדים רבים מדי בשירות הציבורי, בשכר נמוך מדי. יש לייעל את עבודת הממשלה על ידי הפרדה בין קביעת מדיניות, שתתבצע על ידי השר ומשרדו, לבין ביצוע המדיניות, שיתבצע על ידי צוותים של רשויות עצמאיות, כפופות חלקית למשרד-האם.
פרופ' דייב נחמיאס, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מנה מספר בעיות המשותפות למדינות דמוקרטיות רבות: (1) עלייה בצריכה מול ירידה בהכנסות והתנגדות להעלאת מסים; (2) האמרת עלויות השירותים הציבוריים בצד קשיים ביכולת וברצון של נבחרי ציבור לאכוף אמצעי פיתוח יעילים; (3) תכניות ופרוייקטים שנועדים למשוך מצביעים פוטנציאלים במקום לשרת את האינטרס הציבורי; (4) חוסר שביעות רצון וניכור באשר לביצועי הרשות המבצעת והמנהל הציבורי; (5) ריכוזיות השלטון המרכזי והתלות החזקה בו, אשר הביאו לדרישות לדמוקרטיזציה.
מתוך מאפיינים אלה גוזר פרופ' נחמיאס ארבעה מטרות-על לרפורמה: (1) צמצום ניכר במספר העובדים במגזר הציבורי ובתחומי ההתערבות של המגזר הממשלתי; (2) שיפור יכולת הביצוע של הרשות המבצעת; (3) הפיכת יחידות סמך או משרדים ממשלתיים לסוכנויות עצמאיות, אוטונומיות ובעלות כושר פעולה מרחבי; (4) הגדרה מחדש של מערכת הסמכות והאחריות במשרדים ממשלתיים, כאשר במבנה החדש יתפקדו המשרדים כמטות שיתמקדו בעיצוב מדיניות והסוכנויות העצמאיות יתמקדו בביצוע המדיניות.

גברת ג'ודי זאל-קוזאק נשאה מכתב אישי מאת אל גור לשר יוסי ביילין, הכולל דברי תמיכה בתהליך הרפורמה המתקיים בישראל, וכן הצעת סיוע. חלק מהמאמצים האמריקאיים נוגע ישירות לרפורמה המוצעת על ידי פרופ' נחמיאס: הפיכת הפקידות הבכירה לאחראית יותר, קביעת מטרות ומדידת השגתן.

פרופ' גל-נור, נציב שירות המדינה, עמד על חשיבות ביזור הסמכויות, וטען שצעדים בכיוון זה נעשים בפועל במשרדי הממשלה.