פרלמנט | גליון 9

ממדף הספרים בחו"ל

ייצוג נשים במלטה

במאמרו תוקף המחבר את הטענה הגורסת, כי שיטת הייצוג היחסי יעילה יותר מן השיטה האנגלו-אמריקאית מבחינת קידום נשים בפוליטיקה והגדלת ייצוגן בפרלמנט. המקרה של מלטה מוצג כסתירה לתפיסה זו. למרות שיטת הייצוג היחסי, מבין 65 חברי בית הנבחרים במלטה יש חברת פרלמנט אחת בלבד, ולאורך השנים נצפה אחוז נמוך יותר של חברות פרלמנט (1.5%) מבכל שאר המדינות המערביות שנסקרו.

את הסיבה להבדל הניכר מחפש המחבר בכמה גורמים מקובלים, המעכבים קידום פוליטי של נשים:
א. מספר מוגבל של מקומות ריאליים ברשימה המפלגתית;
ב. מחסור בנשים מתאימות;
ג. דעות קדומות נגד נשים.

המחבר פוסל את הטענה הראשונה, שכן במלטה אין הגלה על מספר המועמדים ברשימה המפלגתית. זאת ועוד, בהתאם לשיטת הקול הנייד הנהוגה במדינה, קולות של מועמדים שלא נבחרו אינם הולכים לאיבוד ויכולים לעבור למועמדים אחרים באותה מפלגה.

בנוגע לסיבה השניה - ההתאמה המקצועית של נשים לתפקיד פוליטי - מוצא המחבר כי במפלגות ישנה העדפה למועמדים ממקצועות הרפואה, המשפטים והרוקחות וכן למועמדים שהם "בנים של" - העדפה הפוגעת בסיכוייהן של הנשים. ואולם, רבים מן המועמדים הם עיתונאים, פעילים מקומיים, אנשי איגודים וכדומה, ונראה כי חסרונן העיקרי של נשים כמועמדות במלטה הוא, בסופו של דבר, עצם היותן נשים.

הגורם השלישי - דעות קדומות - נפסל לאורם של נתוני בחירות. שיטת הבחירות מאפשרת לבוחר לסמן את עדיפויותיו ברשימה עצמה, ומכיוון שרשימות המועמדים מכל מפלגה מוצגת לפי סדר א-ב, אין השפעה חיצונית על החלטת הבוחר. לאורם של הנתונים האלה טוען המחבר כי אין הצבעה אנטי-נשית וכי את ייצוגן הנמוך של הנשים בפוליטיקה אי אפשר לייחס לגורמים תרבותיים (מלטה קתולית עם נטייה חזקה למסורתיות).

המחבר משער כי שיעורי הייצוג הנמוכים של נשים בפרלמנט במלטה אינם נובעים מכשלונן כמועמדות - הן אינן מוגבלות מכוחה של שיטת הבחירות ואף לא מכוחה של התנגדות מצד ציבור הבוחרים. מתברר, אם כן, כי האפליה יסודה בחוסר רצון או בחוסר יכולת של האליטות המפלגתיות לגייס מספר גדול של נשים

Lane, John C., "The Election of Women under Proportional Representation: The Case of Malta, " Democratization 2 (2), Summer 1995, pp. 140-157.