פרלמנט | גליון 7

שולחן עגול: דו"ח ביניים על הפריימריס

"לא מאמין שיש חזרה משיטת הפריימריס"

"בשנתיים-שלוש האחרונות, המערכת הפוליטית במדינת ישראל עוברת שינויים רדיקליים". במלים אלה פתח ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, את מושב השולחן העגול שהוקדש לדיון בפריימריס. הדיון, שנערך ב-3 בינואר 1995, בא בעקבו פרסום דו"ח ביניים של המכון: "בחירות מקדימות ושיטות אחרות", מאת עליזה בר (ר' כתבה נפרדת). חברי הכנסת אורי אור, בני בגין, נסים זוילי, נעמי חזן ועוזי לנדאו, יועצים משפטיים וסגל בכיר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, התכנסו על מנת להסביר את עמדותיהם בנוגע לשינוי ניכר זה בחיי הפוליטיקה בישראל.

ד"ר כרמון ציין ששיטת הפריימריס הישראלית, מחזקת מצד אחד את עקרון ההשתתפות ומצד שני היא מחזקת את ה"פוליטיקה האישית" על חשבון עקרון הייצוגיות. הדיון בפריימריס, הוסיף ד"ר כרמון, לא יכול להיות מנותק מן השינויים המרחיקים לכת באמצעי התקשורת וההשפעה ההדדית בינם לבין הפוליטיקה.

ד"ר דן אבנון, שהנחה את פרויקט הפריימריס מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, הדגיש אף הוא את סוגיית הפוליטיקה של אישים, העלולה לגרום להחלשתן של המפלגות במערכת הפוליטית. תהליכים פוליטיים אחרים שהונהגו באחרונה בישראל - כמו בחירה ישירה של ראש הממשלה והיחסים בין הכנסת לבין הרשות השופטת - בשילובם עם הבחירות המקדימות, עלולים להחליש את בית המחוקקים ולהשפיע על תפקוד הכנסת. ד"ר אבנון המליץ לכלול מרכיב אזורי בשיטת הבחירות הכלליות. עוד הוסיף כי הוא מצדד בדחיית יישומו של חוק יסוד: הממשלה (בחירה הישירה של ראש הממשלה).

עם זאת, לדברי ד"ר אבנון, הפריימריס אינם תופעה שלילית בהכרח. יש להבחין בין הפריימריס לראשות רשימה לבין פריימריס לקביעה של רשימת מועמדים לכנסת. יש לזכור כי החוק אינו מחייב את הנהגתה של שיטת הפריימריס. ואולם, למפלגה שתחליט ליישם את שיטת הבחירות המקדימות, מומלץ להפריד בין הגוף הבוחר לבין הגוף המדרג. ברוח זו הציעה הגב' בר במחקרה להחזיר למוסד המפלגתי מקום בתהליך קביעתם של המועמדים לכנסת, בשלב הבחירה או בשלב הדירוג.

הדיון האינטנסיבי שהתעורר בעקבות הערות הפתיחה האלה מעיד על חשיבותו של הנושא בעיניהם של חברי כנסת מכל המפלגות. עיקר דאגתם מהנהגתה של השיטה החדשה מתמקדת בהשפעתה על שיטת המשטר הדמוקרטי בישראל. "אסור ללכת לשינויים חלקיים במבנה משטר דמוקרטי" (ח"כ נעמי חזן), בהעדר סנקציות מרסנות וחוקה. אך למרות הסיכונים, אף אחד "לא מאמין שיש חזרה משיטת הפריימריס" (ח"כ נסים זוילי); "כל מפלגה שמכבדת את עצמה היום לא יכולה ללכת לבחירות הבאות בלי להצהיר שהיא עשתה פריימריס" (ח"כ נעמי חזן). המתדיינים הסכימו ש"מה שצריך לעשות זה לצמצם [את הנזק]" (ח"כ עוזי לנדאו) על ידי החזרת המפלגה למקומה כעמוד התווך של משטר פרלמנטרי. "מי שחושב שיכולה להיות דמוקרטיה בלי מפלגה טועה. אין תחליף למפלגה" (ח"כ אורי אור).