פרלמנט | גליון 3

הפרלמנט: עלותו ותועלתו

רשימה זו מסכמת את התשובות שהתקבלו לשאלון אשר הופץ בקרב פרלמנטים הנמנים על חבר העמים הבריטי, בעניין עלותו של הפרלמנט. השאלות נוסחו כדלקמן:

"כמה עלה הפרלמנט לקופה הציבורית על-פי הנתונים הזמינים ביותר"?
"האם היתה פעם עלותו של הפרלמנט נושא לביקורת עלות-תועלת"?

על-פי התשובות שהתקבלו מ-13 פרלמנטים, מסתכמת העלות השנתית הממוצעת לאזרח ב-3£. להלן מספר דוגמאות המתיחסות לפרלמנטים פדרליים בלבד.

טבלה 1: עלותו של הפרלמנט

מדינה שנה מס' תושבים עלות/אזרח (£)
אוסטרליה 91-92 17,336,000 5.92
בריטניה 91-92 55,701,000 3.14
ברמודה 91-92 60,000 16.46*
הונג קונג 92-93 5,800,000 0,80
ניו-זילנד 91-92 3,435,000 4,23
קנדה 91-92 27,296,859 4.49


*בקרב המשיבים, הפרלמנט הברמודי הינו היחיד בו נערכה בדיקת עלות-תועלת.

להלן מבחר נתונים לגבי העלות השנתית של כל חבר פרלמנט, מהם עולה כי עלותם של חברי פרלמנט נמוכה יחסית במקומות קטנים וגבוהה יחסית כאשר המדובר הוא בפרלמנטים פדרליים. יתר על כן, "זולים" יותר חברים לא-נבחרים (סנאטורים בקנדה ולורדים בריטיים) בהשוואה לעמיתיהם הנבחרים:

טבלה 2: עלותו של חבר פרלמנט

מדינה שנה מס' MPS £/MP
אוסטרליה - בית הנבחרים 91-92 148 447,097
אוסטרליה - סנאט 91-92 76 479,500
בריטניה - בית תחתון 91-92 651 213,108
בריטניה - בית הלורדים 91-92 404 89,341
ברמודה 91-92 51 19,363
הונג קונג 92-93 49 94,643
ניו-זילנד 91-92 97 149,851
קנדה - בית תחתון 91-92 295 344,674
קנדה - סנאט 91-92 107 194,511


"Cost and Value of Parliament:
Answers to the Questionnaire",
THE TABLE,
The Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Commonwealth Parliaments, 1993.