פרלמנט | גליון 1

מסדרונות פרלמנטריים

עתונאי מטעם השבועון The European, אשר נשלח לפאריס כדי לסקר את הפרלמנט הצרפתי החדש, נכח בדיון בסוגיית שינוי תקנות ההגירה. להלן מקצת מרשמיו.

מאחר שראש הממשלה באלאדור עמד לשאת דברים במליאה, הקפידו רבים מחברי מפלגות הימין, המהוות רוב מוצק באסיפה הלאומית, להשתתף בישיבה ולקבל את פני מנהיגם בתשואות סוערות. הכבוד שחלקו המחוקקים לבאלאדור קיבלה משנה תוקף משום שהישיבה התקיימה בשעות הצהריים. באותן שעות נוהגים נבחרי הציבור לסעוד במסעדות יוקרה, לרוב בחברתן של עוזרות פרלמנטריות.

עם תום הישיבה, הוכרז על הפסקה ולפתע הפך המקום לזירת התרחשויות מסוג אחר. ההפסקה מנוצלת למפגשים עם עתונאים, על מצלמותיהם ומכשירי ההקלטה שלהם. האולם בו מתקיימים המפגשים קרוי "סלון הטורים" בזכות מבנהו הארכיטקטוני - ולא בשל התוצרת המופקת על-ידי העתונאים בעקבות שיחותיהם עם הפוליטיקאים.

בישיבת אחה"צ התדלדלו השורות במליאה, וניתן היה למנות יותר סדרנים מאשר חברי האסיפה. חרף האופי הרגיש של הנושא שעמד על סדר היום, אושרו או נדחו מרבית סעיפי חוק ההגירה על סמך מנודי ראש, המלווים בהרמת ידיים שזיקתה לתנועות הראשים לא היתה מובנת מאליה. מדי פעם, כשנדון סעיף בעייתי במיוחד, נאלץ יו"ר הישיבה לדרוש הצבעה פורמלית, שמשמעותה שימוש במערכת האלקטרונית המותקנת במליאה. המחוקקים המעטים שנכחו באולם החלו להתרוצץ תוך כדי לחיצה על כפתורי הבעד והנגד המוצבים על שולחנות חבריהם לסיעה אשר נעדרו אותה עת מהדיון. היתרון הטמון בשיטת הצבעה זו היא, שהתוצאה שמתפרסמת ברבים משקפת לכאורה שיעור נוכחות גבוה. ואזרחי צרפת יכולים להיות שבעי רצון כי נציגיהם עמלים קשה כדי למלא את שליחותם הפרלמנטרית.

Ronald Payne, "A Pomp For All Circumstances", The European, 24-27 June 1993, p. 7.

במשך שנים רבות נהגו הממשלות בבריטניה להתעלם מהצעות לרפורמה בנוגע למימון מפלגות. הסיבה היא שהשיטה הקיימת תואמת היטב את צרכיהן של שתי המפלגות הגדולות. השמרנים נהנים מכספי תורמים עסקיים, ואילו מפלגת הלייבור ממומנת על-ידי האיגודים המקצועיים.

בניגוד לשכנותיה ביבשת, אין בריטניה מעניקה מימון בחירות ציבורי ואין היא דורשת ממפלגות פוליטיות לנהל את חשבונותיהן באופן גלוי, תוך חשיפת שמות תורמים. כאן המקום לציין כי קיים מימון ציבורי מוגבל אשר מוענק למפלגות שבאופוזיציה על-פי ייצוגן בפרלמנט, לשם כיסוי הוצאות הנגזרות מפעילות פרלמנטרית.

הנושא של מימון מפלגות שב ועלה באחרונה על סדר היום הציבורי. וזאת עקב שערוריה חדשה שמקורה בתרומות שקיבלה מפלגת השמרנים מאיש עסקים החשוד בפלילים, אשר נמלט לקפריסין לפני העמדתו לדין.

אין זה מפתיע שהמפלגה הליברל-דמוקרטית ניצבת בראש המאבק המחודש להנהגת מימון מפלגות ציבורי. רק למפלגה זו, מבין שלוש המפלגות הגדולות, תשתית פיננסית המבוססת ברובה על תרומות מיחידים. גם אישים רבים הנמנים על מפלגת השמרנים מביעים חוסר שביעות רצון מהשיטה הנהוגה כיום, וקיימת סבירות כי אף הם יתמכו ברפורמות מסויימות.

ללא קשר לפרשיה האחרונה, מקיימת עתה אחת מוועדותיו הקבועות של הפרלמנט (Home Affairs Committee) דיונים מקיפים בסוגיית מימון מפלגות. יש לשער כי חבריה יהיו קשובים להלכי הרוח בציבור, ויגישו המלצות מעשיות לרפורמה במצב הקיים.

James Lewis, "Party Funding Issue of Root of Scandals", The Guardian Weekly, July 4, 1993, p. 4.

לעתים רחוקות דורש יו"ר הפרלמנט הקנדי להסיר התבטאויות מהפרוטוקול בשל היותן "בלתי-פרלמנטריות". על-פי רוב יעדיף היו"ר להתערב כדי לבקש מהנואם לנסח את דבריו מחדש. להלן מספר התבטאויות שבגינן התערב היו"ר:
א. "איזה מין איש מכירות הוא בשביל קנדה. השר הזה אפילו לא הצליח לשכנע את אחיו להשאר בארץ."
ב. "...הגרסה המולבנת של האירועים אשר הוצגה זה עתה...".
ג. "במשך שלושת השבועות האחרונים ראינו שרים בממשלה הזאת עוסקים בהתעמלות מילולית".
ד. "האם ראש הממשלה ...יהיה גלוי לב עם הקנדים?"
ה. "הם הופכים להיות ליבראלים (הכוונה היא למפלגה). הנני מאושר לראותם מתחרטים על סף המוות".

להלן התבטאויות שביקש היו"ר להסיר מהפרוטוקול בשל "חריפותן":
א. "האם שר המשפטים ימלא את חובתו...ויחקור היכן נעלם אותו תזכיר ... או שמא הוא עומד להמשיך להגן על חבריו לקבינט?"
ב. "תחזור לביוב".
ג. "פשיסט."
ד. "מדובר בהערה הפוגעת בנשים אשר נאמרה על-ידי חמור".

"Unparlimentary Language", The Table, The Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Commonwealth Parliaments, 1992.