פרלמנט - גליון 75 הציבור הישראלי מצביע ברגליים: על הירידה בשיעורי ההשתתפות בבחירות בעשור האחרון (גיליון 75)

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל

מאמר מערכת

תמונת ברירת מחדל

שיעורי ההשתתפות בבחירות 2013 מנקודת מבט מקומית

המאמר מצביע על פערים בשיעורי ההשתתפות בבחירות לפי יישובים: במקומות מבוססים ובמרכז שיעור ההשתתפות גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, ולעומת זאת ביישובי הפריפריה הוא נמוך ממנו במידה ניכרת. גם למידת הדתיות של היישוב זיקה לשיעורי ההצבעה. נתונים אלה ואחרים יופיעו בהרחבה במחקר המדיניות "משבר ההשתתפות בבחירות: מגמות והמלצות" בעריכת ניר אטמור וחן פרידברג.

תמונת ברירת מחדל

הצבעה – על שום מה ולמה?

תמונת ברירת מחדל

לחיות בישראל ולא להצביע