צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר ניר אטמור

לשעבר חוקר בפרויקט תיקון שיטת הממשל בישראל

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר ניר אטמור

ספרים מאת ד"ר ניר אטמור