פרלמנט סיכום העשור הראשון של שנות האלפיים בפוליטיקה הישראלית (גיליון 63)

תמונת ברירת מחדל