פרלמנט: סיכום העשור הראשון של שנות האלפיים בפוליטיקה הישראלית

תמונת ברירת מחדל