פרלמנט: מורמים מעם? על חסינות חברי הכנסת והקוד האתי להתנהגותם

תמונת ברירת מחדל