תיקון טעות והבהרה

בכתבה "הדחת ראש מדינה" שפורסמה בגיליון הקודם של "פרלמנט", נפלה טעות. תוצאות הדחת ראש ממשלה בישראל, בעוון עבירה שיש עמה קלון, ברוב של 61, תגרור בחירות לראשות הממשלה בלבד. במקרה כזה לא יתבצעו בחירות חוזרות גם לכנסת, כפי שפורסם.

תחילתו של ההליך הוא בהחלטה של ועדת הכנסת. 30 יום מהיום בו פסק הדין נהיה סופי, צריכה וועדת הכנסת להחליט ברוב חבריה בדבר המלצתה להעביר את ראש הממשלה מכהונתו. במידה שהחליטה וועדת הכנסת על המלצה להעביר את ראש הממשלה מכהונתו, הוועדה מביאה את המלצתה בפני מליאת הכנסת או שיו"ר הכנסת מעלה את העניין לדיון. לראש הממשלה ניתנת הזדמנות לטעון את טענותיו בפני מליאת הכנסת. במידה שהחליטה הכנסת להעביר את ראש הממשלה מכהונתו, ייערכו, כאמור, בחירות מיוחדות.
(חוק יסוד: הממשלה, 1992, סעיף 26)