מכתבים למערכת

קטעים מתוך מכתב למערכת בנוגע למאמר "הדחת ראשי מדינה"

המאמר "הדחת ראשי מדינה" שהופיע בפרלמנט מס' 21, לא הבהיר האם ברוסיה דרושים שני שלישים מכל חברי הדומא, להדחת הנשיא, או שמא נדרש רוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים בהצבעה.
בארה"ב, בהתאם לחוקה, נדרשים שני שלישים של חברי הסנאט הנוכחים. המינימום הנדרש לקבלת ההחלטה הוא 51% של הסנטורים. בהתאם לכך יכול בתיאוריה נשיא להיות מודח רק ברוב של מעט מעל שליש, אם 49% של חברי הסנאט נעדרים מההצבעה."

בברכה,
פרופ' דן פלזנטל

תשובה
בהתאם לחוקה הרוסית פרק 4, סעיף 93 (2), נדרש רוב של שני שלישים מסך כל חברי הדומא להדחת נשיא הפדרציה.

קראנו בעניין את הערתך השניה. העובדות שהצגת מעניינות, וייתכנו מבחינה תיאורטית, אך, באופן מעשי קשה להאמין כי חברי הסנאט יעדרו מההצבעה על הדחת נשיא, אלא בלית ברירה. בתקדים היחיד להליך של הדחה בארה"ב, ב-1868, נכחו כל 54 הסנאטורים בהצבעה על הדחתו של ג'ונסון. התוצאה הייתה 35 בעד הדחה, 19 נגד. חסר יהיה קול אחד שישלים לשני שלישים את קולות ה"בעד".