מאמר מערכת

| מאת:

הנושא של שוויון זכויות לנשים היה לנושא נדוש בשיח הציבורי ובמידה רבה נדחק לשולי העניין הציבורי. אולם העובדה שאינו עומד בראש סדר היום אינה מלמדת שהושג השוויון המיוחל בין נשים לגברים בעולם בכלל ובישראל בפרט. כל עוד יש צורך בקיומו של 'יום האישה הבין-לאומי' פירושו של דבר הוא שהנשים הן עדיין מיעוט – אמנם לא מבחינת מספרן אלא מבחינת מעמדן בחברה.

הנושא של שוויון זכויות לנשים היה לנושא נדוש בשיח הציבורי ובמידה רבה נדחק לשולי העניין הציבורי. אולם העובדה שאינו עומד בראש סדר היום אינה מלמדת שהושג השוויון המיוחל בין נשים לגברים בעולם בכלל ובישראל בפרט. כל עוד יש צורך בקיומו של 'יום האישה הבין-לאומי' פירושו של דבר הוא שהנשים הן עדיין מיעוט - אמנם לא מבחינת מספרן אלא מבחינת מעמדן בחברה.

הגיליון הנוכחי מציג את תמונת המצב המורכבת של מעמד האישה בישראל: מצד אחד חלה התקדמות משמעותית בכל הקשור לשוויון פורמלי. המאמר 'אבני דרך בחקיקה ובפסיקה' מלמד על חקיקה נאורה בישראל שמקדמת את מעמדן של נשים ודואגת לזכויותיהן. אולם כפי שעולה מהנתונים המוצגים במאמר 'האם קיים שוויון מגדרי הלכה למעשה בישראל?' הדרך לשוויון בפועל עדיין ארוכה. שכרן של הנשים בישראל עדיין נמוך משכרם של הגברים, ואף שהן משכילות היום יותר מבעבר הן עוסקות במקצועות 'נשיים' שבהם השכר נמוך ולכן הן עניות יותר, והן גם סובלות מתת-ייצוג במוסדות הנבחרים ובשירות הציבורי.

אחת ההשלכות המשמעותיות של הפער שעדיין קיים היא על ההשתתפות הפוליטית של נשים. המאמר 'האם קיים קול נשי בפוליטיקה' מתמקד באופן שנשים בהיותן חלק מהציבור הדמוקרטי משתתפות בפוליטיקה. מהמאמר עולה שנשים נוטות פחות להשתתפות פוליטית בכל האפיקים, בפרט באפיקים שדורשים השקעה מרובה, כגון פעילות מחאה. המאמר גם מלמד שבישראל, בשונה ממדינות אחרות בעולם, דפוסי ההצבעה של נשים אינם שונים משל גברים, כלומר המגדר אינו משתנה שמשפיע על העדפות ההצבעה. עם זאת בשנים האחרונות עלתה רמת השתתפותן של נשים בחברה האזרחית. המאמר 'נשים וחברה אזרחית' מנתח את פעילותם של ארגוני נשים בחברה האזרחית, מסביר מדוע נשים מתארגנות בארגונים משלהן ומתאר באילו תחומים של החברה האזרחית נשים פעילות ומה מייחד את אופן פעילותן.

שוויון בין נשים לגברים אינו רק אינטרס של הנשים אלא של החברה כולה. דמוקרטיה מהותית אינה יכולה להתקיים כל עוד מחצית מהציבור מצוי בעמדה נחותה מבחינה כלכלית, חברתית ופוליטית. מדינת ישראל הצהירה מראשית דרכה על תמיכה בשוויון זכויות לנשים, אך בפועל מדובר בשרשרת של מאבקים שתכליתם להפוך את שיווי הזכויות לנשים מהצהרה למעשה.